Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​De nye distinktioner er hjemmeværnsspecifikke og udarbejdet efter anbefaling fra
Rigsheraldikeren.

Nye distinktioner til specialister og menige på vej

Fremadrettet vil udvalgte funktioner i Hjemmeværnet blive varetaget af specialister på menigt niveau.

17-08-2018

Af Hjemmeværnskommandoen

Distinktionerne til Hjemmeværnets nye specialister er produceret og klar til udlevering. De skal anvendes sammen med en kompetenceafmærkning, der er afhængig af den enkeltes funktion og erhvervede funktionsuddannelse.
 
Indførelsen af specialister i Hjemmeværnet på menigt niveau betyder, at der i fremtiden ikke længere er et krav om føreruddannelse, da de udvalgte funktioner ikke længere kræver egentlig føring. Samtidig er specialistfunktionerne ikke aldersbetinget. Der er derfor gode muligheder for at forfølge en faglig interesse inden for eksempelvis logistik eller kommunikation med et kortere uddannelsesforløb end tidligere.
 
Er du befalingsmand eller officer i en funktion, der bliver lavet om til en specialiststilling, skal du vælge mellem at blive i specialistfunktionen eller beholde din grad og søge en ledig førerfunktion i Hjemmeværnet og på den måde fortsætte med at være befalingsmand eller officer. I den tre-årige overgangsperiode fra 1. september 2018 - 31. august 2021 kan du dog beholde din grad og samtidig varetage en specialiststilling.
 
Nye distinktioner til menige
Parallelt med indførelsen af specialister indfører Hjemmeværnet også nye distinktioner til meni-ge i de tre værnsgrene.
 
Den nuværende afmærkning af frivillige menige i Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmevær-net vil fremadrettet ikke længere blive udleveret, men kan anvendes i overgangsperioden.
Frivillige får udleveret den nye distinktion, når de har gennemført og bestået den lovpligtige uddannelse.
 
Både specialistdistinktionerne og de nye menigdistinktioner er udarbejdet efter anbefaling fra Rigsheraldikeren, som har anbefalet, at distinktionerne er hjemmeværnsspecifikke, og således ikke skulle kunne forveksles med Hæren, Søværnet og Flyvevåbnets distinktioner.
 
Sammenhæng mellem uddannelse og grad
Samtidig med indførelsen af specialister og nye menigdistinktioner vil der fra 1. september 2018 først kunne tillægges grad, når de formelle uddannelseskrav er opfyldt, idet allerede indgåede uddannelsesaftaler ikke ændres. Ved overgangsperiodens udløb den 31. august 2021 skal der således være sammenhæng mellem grad og uddannelse generelt i Hjemmeværnet.
 
Læs hele direktivet her (kræver log-in).

 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring