Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Her trænes der, hvordan man lægger et drop. Foto: Mathias Grøning

Security Force på sanitetsøvelse i Litauen

En gruppe frivillige fra Hjemmeværnet var i perioden 11 - 16. juni deltagere i en stor militær øvelse, der var arrangeret af Litauens frivillige militære styrke. Her kan du læse om de erfaringer, som en af deltagerne gjorde sig.

20-06-2024

​​​​​​

​​​Af Mathias Grøning, næstkommanderende, HVE223

Øvelse Strong Shield gik for Hjemmeværnet ud på at sende en gruppe afsted, der skulle lave førstehjælp og evakuere sårede fra de kæmpende enheders samlepunkter til forbindeplads, og når de var stabile sende dem videre til hospitalet, som også indgik i øvelsen. 
 
Øvelse i civile rammer 
Området den første del foregik i, var en mindre by med en skole. Skolens idrætssal blev ombygget til operationsstue og behandlerplads, imens de tilstødende rum blev omdannet til behandlerrum for de mindre sårede patienter. Da forbindepladsen skulle være operativ 24/7, skulle vi også blænde vinduerne af, så modstanderens droner ville have sværere ved at finde vores placering. 
 
Modstanderen bryder igennem 
De kampe, vi fik vores sårede fra, gik ikke til vores fordel, og modstanderen brød igennem. Det betød, at vi måtte pakke vores forbindeplads ned hurtigt og evakuere vores patienter til den næste forbindeplads. Det var midt i indre by i en lukket politistation. Boligblokke klods op og ned af politistationen med nysgerrige beboere hængende ud af vinduerne, og et storcenter tæt på var med til at holde os skarpe og opmærksomme. 
 
Minivans som ambulancer 
Når man skal hente sårede soldater, er det ikke altid en mulighed, at de kan sidde på et sæde. Men som erfaringer fra Ukraine har vist, så skal der ikke meget til at lave et evakueringskøretøj. Så minivans fik hevet sæder ud, og vinduer blev blændet af. Bilerne blev ombygget til mobile behandlerpladser, så de kunne bruges under evakuering, men også til transport til hospitalet. Der blev trænet kørsel med patient og behandling undervejs, hvilket var udfordrende, da man ikke har mulighed for at se vejens forløb, og derfor ikke kan forberede sig på rystelser. 


Endnu en "patient" er blevet overført til hospitalet. Foto: Mathias Grøning
 
Opkvalificering 
Da niveauet var højere end det niveau,​ vi træner og uddanner til herhjemme, var der afsat instruktører til at opkvalificere. Vi fik forevist og øvet intubering, dekompression af lunge med nål, anlægge intravenøs indgang, men også trakeotomi, hvor vi åbnede en ny luftvej i halsen med en skalpel og indførte et rør for at skabe en ny luftvej. Alle kompetencerne blev prøvet af under øvelsen på dukker og 3D printede træningsmodeller med hud og kød lignende materiale, så det føltes rigtigt. ​

 
Hjemmeværnssoldater med litauisk baggrund 
Hjemmefra var holdet sammensat af tre 2 mands teams med en litauisk talende i hvert makkerpar. Undervisning foregik på engelsk, og de fleste på øvelsen talte engelsk. Men mange litauere har engelsk som 3. sprog og russisk som 2. sprog, så der var til tider brug for tolkning. Under de højintensive stressmomenter faldt flere af litauerne tilbage i deres modersmål, derfor hjalp det en del at have egne med, så der kunne oversættes, når der skete relevante ting, som de andre skulle agere på. 
 
Kontroløvelse 
Da opkvalificeringen er afsluttet, går kontroløvelsen i gang. Det sker ved, at det vælter det ind med sårede, amputeringer, børn, der skriger, da de er blevet ramt, soldater i chok over mistede kolleger og skræmmende blødninger, alt imens der brager høj stressende musik ud af højtalere, og lyset i vores felthospital blinker for at tilføje et endnu mere stressende miljø. 
 
Samvirke med hospitaler 
Flere af de patienter, der blev behandlet, blev overført til et hospital, som var klar til at indgå i øvelsen. Men for også at stresse hospitalets personale, havde de ikke fået informationen af deres ledelse. Så da der kører en ombygget minivan ind til ambulanceafdelingen på hospitalet, og nogen ​løber ind med en såret på en båre, og får ham overført til en med hjul på, og rullet ind til personalet, og begynder overdragelse, bliver der helt stille. De får forklaret, at det er et moment, som hospitalet har indvilliget i, og der er også kontrollanter med. Efter den indledende stress over hvad der egentlig foregik, tog lægerne imod patienten, og påbegyndte arbejdet, som de ville gøre i en skarp situation. 

​Skal nivae​​uet i Hjemmeværnet​ hæves yderligere?
Der er heldigvis ”langt” fra danmarks territoriale grænse til nærmeste konventionelle modstander, da vi ligger 2-3 landegrænser territorialt bag NATOs forreste linjer. Men det gør os ikke usårlige. I tilfælde af krig eller en eskalering af den nuværende hybride krig, er det ikke sikkert, at hospitalerne er klar til antallet af sårede. Vi kan aflaste hospitalerne markant og øge vores egen overlevelsesstatistik ved at træne førstehjælp, taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand (TCCC) og tage sygehjælperkursus, men man kan også overveje om niveauet i Hjemmeværnet skal hæves. 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring