Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Koncernchef Lars Johansson forklarer chefen for Hjemm​eværnet, generalmajor Jens Garly, hvorfor Hedeselskabet bakker så markant op om Forsvaret og Hjemmeværnet. ​​Foto: Lars Holm

Soldater har unikke kompetencer


Koncernchef Lars Johansson fra Hedeselskabet og Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, har givet hinanden håndslag på at arbejde for at skabe de bedste betingelser for gode relationer mellem virksomheder og Hjemmeværnet.

  

20-05-2019
Af Charlotte Baun Senholt

For nogle arbejdsgivere er båndet til Hjemmeværnet og Forsvaret en hel naturlig del af deres dna. Sådan er det for Hedeselskabet i Viborg, som har opbakningen til Forsvaret og tilknytningen til InterForce nedfældet sort på hvidt i deres årsberetning og i praksis også giver deres medarbejdere op til ti årlige fridage med løn, hvis de skal indsættes som en del af Hjemmeværnet eller Forsvarets Reserve. 

Samhørigheden med Forsvaret og Hjemmeværnet er så markant, at selskabets topchef, den 56-årige koncernchef og CEO, Lars Johansson og oberstløjtnant af Reserven med entusiasme og glød i stemmen straks udbryder: ”Vi elsker Forsvaret, fordi Forsvaret er med til at kæmpe for Danmark og det demokrati, vi tror på,” da HJV magasinet besøger selskabets hovedsæde i Viborg. 

Hedeselskabets forståelse for Forsvarets værdigrundlag har løbet som en rød tråd siden oprettelsen i 1866 af den navnkundige Enrico Dalgas, der både var officer og ingeniør og en af de ledende kræfter i beplantningen af den jyske hede. Selskabet er i superligaen, når det handler om at have forståelse for medarbejdere, som også brænder for at gøre en indsats i det frivillige forsvar. 

Koncernchefen er dog godt klar over, at det langt fra er alle virksomheder eller deres ledere, som udviser samme velvilje og samfundssind over for Forsvaret og Hjemmeværnet. Så han er helt på omgangshøjde med Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, da de to topchefer mødes for at give hinanden håndslag på at gøde jorden for større forståelse mellem virksomheder og Hjemmeværnet. Også i en mere praktisk betydning. 

Personlig udvikling
”Selv om Hedeselskabets indsatsområde er bæredygtig natur, miljø og energi, så arbejder både vi og Forsvaret for en større sag. I min optik handler alt ikke om økonomi – det handler også om at værne om vores danske samfundsmodel og den enkeltes kompetencer. Så når vores medarbejdere bruger dage i soldateruniform, så betragter jeg det som efteruddannelse og bragende god personlig udvikling, som Hedeselskabet også får gavn af,” siger Lars Johansson. Han er selv meget aktiv i InterForce og benytter ofte lejligheden til at tale Forsvarets sag i erhvervslivskredse.


       
Chefen for Hjemmeværnet supplerer: ”Det er vigtigt, vi går forrest og anviser konkrete veje til, hvordan hjemmeværnssoldater kan tage dialogen med deres arbejdsgiver og sælge Hjemmeværnet på en enkel måde, så det bliver en win-win situation for begge parter. På den måde er vi også med til at fastholde vores soldater.” 

Særlige kvaliteter
Koncernchef Lars Johansson er fuldstændig klar i mælet, når han begrunder, hvorfor netop medarbejdere eller nye ansøgere, der har været soldater i Forsvaret eller er frivillige soldater i Hjemmeværnet, har nogle helt særlige kvaliteter, som gør dem relevante og kompetente for en arbejdsplads.
”Jamen medarbejdere eller ansøgere, der har været aktive i en soldateruniform, de kommer med nogle værdier, som er guld værd. De kan samarbejde, de har fokus på opgaveløsningen, de er superdygtige til at kommunikere, de kommer altid til tiden – og så piber de ikke, når det er hårdt! Så det er personer, jeg gerne ansætter i vores selskab,” siger Lars Johansson, der samtidig roser Forsvarets - og herunder Hjemmeværnets - lederuddannelse.
”Den type lederuddannelse kan vi ikke tilbyde på samme måde i det civile. Efter min mening får du altså også ledelseshåndværket bedre ind under huden, når du som soldat eller officer står i en skarp situation – det er i hvert fald noget andet i forhold til at være leder under trygge forhold,”  forklarer han.
  
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly supplerer: ”Hvis alarmen går, så er vores frivillige soldater også vant til at møde ind og arbejde struktureret om løsningen af en opgave. Det er en stor kvalitet. Så soldater kan på mange måder være en stor gevinst for en arbejdsgiver. ”

Gode arbejdsgiverrelationer
Relationer til arbejdsgivere er essentielt for, at hjemmeværnssoldaten kan få lov til at deltage i indsættelser, uddannelser og aktiviteter. Det er også af stor betydning, at arbejdsgiveren ved, hvilke kompetencer hjemmeværnssoldaten tager med tilbage til virksomheden, som i mange tilfælde kan indgå i en personlig karriereplan. 
Hjemmeværnskommandoens nye centrale Rekrutteringssektion er i gang med at undersøge forskellige ideer og initiativer, der kan bidrage til at fremme relationerne mellem arbejdsgivere og hjemmeværnssoldater. 

Om Hedeselskabet
Blev grundlagt af Enrico Dalgas i 1866. Selskabets protektor er H.M. Dronning Margrethe. Selskabet er en forening med godt 2.700 medlemmer og har status som erhvervsdrivende fond. Hovedsædet ligger i Viborg 
Læs mere om selskabet og dets spændende historie på www.hedeselskabet.dk
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224