Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​​Omkring 1.000 frivillige hjemmeværnssoldater fra hele landet leverede en kæmpe indsats under sommerens Tour de France i Danmark.​

Synet på frivilligt arbejde har ændret sig

Det er blevet mere udfordrende at hverve og fastholde frivillige, særligt efter coronapandemien. Det viser en ny undersøgelse lavet af Kulturministeriet. Den nye tendens er i fokus, når underafdelingscheferne samles i slutningen af januar.

10-01-2023

​​​​​​​​

Kulturministeriet har taget temperaturen på det frivillige foreningsliv i Danmark. Resultaterne af undersøgelsen viser​, at det generelt kræver noget ekstra at rekruttere og fastholde frivillige i dagens Danmark.

73 procent – altså tre ud af fire - af de i alt 2.470 adspurgte respondenter svarer således, at de oplever udfordringer med at hverve nye frivillige, og halvdelen mener også, det er blevet sværere at fastholde deres frivillige.

I undersøgelsen peges der på flere grunde til, at oddsene for frivilligt arbejde tilsyneladende er blevet vanskeligere. Mange oplever, at de bruger meget tid på administrative opgaver. Enkelte udtaler en oplevelse af, at folk kan være nervøse for, at det frivillige arbejde tager for meget af deres fritid.

Kulturskiftet
Samtidig ses der et væsentligt kulturskifte blandt især de unge, der i højere grad betragter foreninger som et tilbud på linje med det at gå til fitness. Men også coronapandemien har spillet en stor rolle, hvor mange nu prioriterer familielivet mere.

Selv om Hjemmeværnet ikke har været inddraget i undersøgelsen, mærker vi også nogle af de tendenser, som nævnes i undersøgelsen. Efter en lang periode præget af COVID-19 har det eksempelvis for nogle af vores frivillige været en udfordring at afse tid væk fra familien og jobbet for at stille op til aktiviteter i Hjemmeværnet.

”Jeg har stor forståelse for, at der er rigtig mange ting, der trækker i den enkelte frivillige i en travl hverdag. Men jeg håber vi med en fælles indsats kan være med til at fastholde så mange som muligt i Hjemmeværnets aktive styrke,” siger chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly i den forbindelse.

Ruslands indtog i Ukraine har dog medført, at Hjemmeværnet lige nu oplever en positiv fremgang, men samtidig har tilgangen ændret sig.​

”Vores tilgang af nye frivillige det seneste år adskiller sig en smule fra den generelle tendens blandt frivillige organisationer. Det skyldes formentligt, at mange borgere synes, det giver mening at melde sig som frivillig soldat i Hjemmeværnet set i lyset af krigen i Ukraine”, siger fuldmægtig Caspar Bronér fra Hjemmeværnskommandoens Rekrutteringssektion.

Nødvendig debat
Den nye tendens blandt frivillige i forhold til både rekruttering og fastholdelse ses som så væsentlig, at chefvirket er i fokus på den næste underafdelingschefsamling, som finder sted i weekenden d. 20. og 21. januar 2023.

Her skal det debatteres, hvordan de i det lys​ som chefer bedst ​​kan være med til at rekruttere nye medlemmer og fastholde de eksisterende.

”For at fastholde de frivillige soldater, så de forsat anser Hjemmeværnet som relevant i forhold til at kunne bidrage til Danmarks sikkerhed, er det vigtigt, at vores underafdelingschefer spiller en aktiv rolle og sikrer relevante aktiviteter,” siger fuldmægtig Caspar Bronér.

Læs mere i vores seneste magasin om tidens ​​nye​ udfordringer,​ som Hjemmeværnet og andre frivillige organisationer skal forholde sig til.Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring