Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Resultat af undersøgelse om krænkende adfærd blandt Hjemmeværnets ansatte ligger klar

Hjemmeværnets ansatte er bl.a. blevet spurgt, om de har oplevet krænkende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed inden for de seneste 12 måneder.

23-01-2020

​​​​​​​​

Af Hjemmeværnskommandoen

I starten af december gennemførte Hjemmeværnet en undersøgelse om krænkende adfærd blandt ansatte i Hjemmeværnet. Undersøgelsens resultater er nu klar, og du kan læse hele rapporten ved at klikke på linket nedenfor:

Læs resultatet af undersøgelsen​

Hjemmeværnets ansatte er i undersøgelsen blevet spurgt, om de har oplevet krænkende adfærd, herunder blandt andet kønskrænkende kultur og adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed inden for de seneste 12 måneder. 

Undersøgelsen viser, at 1,7 procent af de ansatte i Hjemmeværnet har oplevet en kønskrænkende omgangstone eller kultur på arbejdspladsen, mens 0,7 procent har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed i forbindelse med arbejdet. Når det kommer til kønskrænkende berøringer svarer 0,3 procent ja til at have oplevet det, mens 2 procent svarer, at de har oplevet kønskrænkende adfærd af en kollega. 

​​

Nultolerance

Undersøgelsen i Hjemmeværnet er udarbejdet i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er en del af en række undersøgelser om krænkende adfærd i hele Forsvarsministeriets koncern.

"Sidste sommer var der en​ del offentlig debat om kønskrænkende adfærd i Forsvaret, og det blev besluttet, at der skulle gennemføres en separat undersøgelse om kønskrænkende adfærd, så vi kunne få et mere dækkende billede af dette inden for hele ministerområdet. Generelt glæder jeg mig over, at undersøgelsen ikke viser tegn på, at vi har haft de meget grove sager med voldtægt eller tvang i Hjemmeværnet." 

"Desværre kan vi konstatere, at enkelte medarbejdere har oplevet krænkende adfærd. Vi har nultolerance på dette område, og et tilfælde er naturligvis et for meget. Med ledelsen i front skal vi alle arbejde for et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor kønskrænkende adfærd og kultur ganske enkelt ikke accepteres," siger chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly og fortsætter: 

"Det er vigtigt for mig at understrege, at der skal handles, hver gang der opstår eller opleves kønskrænkende adfærd. Det er i den forbindelse positivt, at undersøgelsen viser, at flere medarbejdere har reageret på, at en kollega er blevet udsat for kønskrænkende adfærd. Vi skal arbejde videre med omgangstone og kultur på vores tjenestesteder og med, at man kan være helt tryg ved at rapportere om alle tilfælde af kønskrænkende adfærd."

Spørgeundersøgelsen var målrettet fastansatte i Hjemmeværnet, og Hjemmeværnets frivillige soldater er ikke omfattet af undersøgelsen. Emnet er dog også vigtigt at få drøftet i den frivillige struktur. Derfor tog Hjemmeværnet allerede i november 2019 hul på drøftelserne i Hjemmeværnets Landsråd, bl.a. med afsæt i Hjemmeværnets etiske regler. Hjemmeværnets rådsorganisation arbejder videre med emnet, og det vil blive et tema på landsrådsmødet i maj 2020.


Du kan hente inspiration og støtte til drøftelser i din enhed i det materiale, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse har udviklet her:

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du skrive til hjv@hjv.dk

Medier og journalister kan kontakte Hjemmeværnets pressevagt på 24 84 25 04 eller skrive til hjk-ktp-presse@fiin.dk

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring