Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Nyheder fra EC

Efterårs-Nyheder

02-11-2016
Lidt nyt fra Flyverhjemmeværnet her i efteråret:
Der er nu kommet klarhed over hvordan det fremtidige flyverhjemmeværn kommer til at se ud, og ikke mindst er der kommet en ny uddannelses struktur på alle de lovpligtige uddannelser (LPU), samt tilpasning at BM uddannelsen og OF uddannelsen, det ser rigtig lovende ud.
På mødet fra CH og NK som blev afholdt i oktober fik gruppen en bred orientering af HVS omkring de nye uddannelse og ikke mindst hvordan de kommer til at se ud. De største ændringer er at LPU1 nu bliver værns opdelt og med et bredt indhold af HJV `s opbygning - LPU 2 får et indhold som i dag kendes fra LPU 1 -LPU 3 igen mere værns opdelt og endelig LPU 4 en kontrol i forn at en værns øvelse, med hensyn til om hvor mange gange man skal rejse ligger det fast at LPU 2 bør forgå på HVS.
Der er også sket en stor ændring på BM uddannelsen i det den nuværende struktur ændres således at man kun har nogle enkelte kursusdage hhv lørdag /Søndag og en enkelt uge, samt lidt selvstudie.
På OF uddannelsen sker der også en stor forenkling og strukturen kommer til at ligne BM uddannelsen i opbygning. Det hele kan ses på HJV.dk under HVS.
 
Gruppen fik også en bred orientering omkring hvordan FHV fremtidige struktur kommer til at se ud pr. 1 januar 2017. FHV bliver opbygget på en mere strømlinet måde idet at DS strukturen nedlægges og kun består af et FHV.
Det ser ud til at alle de militære ansatte forbliver. Dog sker der tilpasninger idet der kommer nye og andre opgaver. Der vil på næste Eskadrille møde blive givet en bred orientering om de forskellige ændringer.
Der blev endvidere også gennemgået og besluttes at vi i FHV stadig følger vores lille hæfte omkring Vision - mission -værdier og holdninger som tidligere udarbejdet.
Jeg vil løbende informerer jer alle om de forskellige tiltag som måtte komme omkring HJV udvikling.
Forsat ønske jer alle et godt Efterår 
KN Bent Gudbergsen
EC 205 Bornholm

Fakta

Nye uddannelser for BM og LPU i 2017

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224