Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnseskadrille 220 Nordvestsjælland

Vi løser Flyverhjemmeværnets kerneopgaver, som primært er overvågning, bevogtning og støtte til Flyvevåbnet.
  • Vi afholder løbene uddannelser og øvelser for at vedligeholde vores ko​mpetencer.
  • Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
Organisation
  • Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.​
  • Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper/tropper indgår i en deling på ca. 30.
 
Vi har i eskadrillen  flg.
  • Bevogtningsdeling                     (Middel aktivitets niveau)
  • Security Force deling                 (Højt aktivitets niveau) ​
Flyverhjemmeværnet
Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer.

Flyverhjemmeværnet har også aftaler med civile lufthavne om hjælp i krisesituationer og støtter ligeledes andre myndigheder, som fx politiet, ved eftersøgninger og naturkatastrofer.

Flyverhjemmeværnet er organiseret i eskadriller, som er fordelt rundt omkring i Danmark. Eskadrillerne er tilknyttet en lokal militær flyvestation eller civil lufthavn, men Flyverhjemmeværnets frivillige kan sendes ud til opgaver i hele landet, når der er brug for det.
 
 
Bliv frivillig
Flyverhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar, fly og flyvning og et ønske om at gøre en forskel.
 

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224