Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om os

Hvem er vi? 

 
 

Hjemmeværnseskadrille 220 Nordvestsjælland hører hjemme i Kalundborg og har til huse på Hjemmeværnscenter Kalundborg.

 

Vi løser Flyverhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning og bevogtning af flyvevåbnets installationer. Vi giver støtte til det øvrige forsvar samt det civile samfund.

 

Vi deltager i/afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer. Vi deltager i mangt og meget af forsvarsmæssig karakter. Vi er repræsenteret i HJV’s rådsorganisation.

 

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og et godt kammeratskab. Vi lægger vægt på at uddanne os til de opgaver som skal løses under hensyntagen til den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

 

Organisation

Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk.

 

Som medlem er man organiseret i grupper af 6 – 10 personer. Vores eskadrille opstiller på baggrund af opgavens omfang og karakter en enhed som sikre opgaveløsningen.

 

Om vores uddannelse
Særlige sikkerhedsregler kræver særligt uddannet personel. Nye medlemmer i Flyverhjemmeværnet skal tage Hjemmeværnets militære grunduddannelse, som er fælles for alle værnsgrene. Herefter får Flyverhjemmeværnets frivillige en specifik uddannelse. Den giver dem kompetencer til at arbejde under de særlige sikkerhedsregler, der gælder i såkaldte flyveoperative områder – fællesbetegnelsen for lufthavne og flyvestationer. Mange steder tilbydes desuden en lokal uddannelse, der knytter sig til den lufthavn, man hører til. 
 
Efter grunduddannelsen er der mulighed for videre uddannelse, eksempelvis:
  • til bevogtningsassistent på linje med flyvevåbnets egne bevogtningsspecialister
  • til Security Force som med kort varsel skal kunne udføre den specialiserede sikring af
  •  fly og flyspecifikt materiel
  • at blive observatør eller navigatør – eller pilot, hvis man i forvejen har flycertifikat


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224