Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvad laver HVE221

Eskadrillen støtter Flyvevåbnets og Flyverhjemmeværnets operationer i Nordsjælland og Storkøbenhavnsområdet.

221_bevogtning.jpg
Eskadrillens bevogtningsdeling er under opbygning. Det er på sigt meningen at eskadrillen//delingen skal blive specialiseret i at støtte operationer i bebygget område.

221_kort.jpg
Eskadrillen er kendt for sit professionelle kommandostationsarbejde som bl.a. anvendes under Øvelse Blå Negl og Flyverhjemmeværnets Taktiske Træning. Eskadrillens ledelsesteam står også i spidsen for større indsættelser så som Roskilde Air Show.

221_tambour.jpg
Eskadrillens anden deling er Flyverhjemmeværnets Tambourkorps, der har traditioner tilbage til Kvindeligt Flyvekorps og Tjenestestedskorpset.

HVE221's faste aktiviteter:
Medio januar - Nytårsparole
Ultimo Februar - BlåNegl
Primo maj - Tegnsoverrækkelse
5. Juni (Farsdag) - Hverve arrangement
August - Flyveshow (Roskildeairshow / Militært Flyveshow på skift hvert andet år)
5. September - Markering af dagen for Danmarks udsendte soldater
30. September - Mindehøjttidelighed for to nedskudte britiske flyvere i Mårum

Ud over ovennævnte aktiviteter deltager HVE221 i bevogtnings- og støtteopgaver for flyvevåbnet herunder efteruddannelse af flyvevåbnets officerer, diverse øvelser.  
Personellet trænes i militære færdigheder, herunder førstehjælp, skydning, signaltjeneste, kort & kompas, bykamp med mere.
Tambourkopset øver jævnligt og spiller ved flere arrangementer hen over året. 
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring