Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om Hjemmeværnet, Flyvehjemmeværnet & i særdeleshed om HVE221

Om Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.  
 
Vores vision
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres

 


 
Om Flyverhjemmeværnet
Særlige sikkerhedsregler kræver særligt uddannet personel. Nye medlemmer i Flyverhjemmeværnet skal tage Hjemmeværnets militære grunduddannelse, som er fælles for alle værnsgrene. Herefter får Flyverhjemmeværnets frivillige en specifik uddannelse. Den giver dem kompetencer til at arbejde under de særlige sikkerhedsregler, der gælder i såkaldte flyveoperative områder – fællesbetegnelsen for lufthavne og flyvestationer. Mange steder tilbydes desuden en lokal uddannelse, der knytter sig til den lufthavn, man hører til.
 
Efter grunduddannelsen er der mulighed for videre uddannelse, eksempelvis:
  • til bevogtningsassistent på linje med flyvevåbnets egne bevogtningsspecialister
  • til Security Force som med kort varsel skal kunne udføre den specialiserede sikring af fly og flyspecifikt materiel
  • at blive observatør eller navigatør – eller pilot, hvis man i forvejen har flycertifikat
 

 
HVE221 Arresø dækker det nordsjællandske område og er hjemmehørende på Radarhoved Multebjerg i Gribskov. HVE221 har en aktiv styrke og en passiv styrke.

Den aktive del består af følgende enheder: 

Staben 
Fører stabens underlagte og tilgående delinger og grupper. Planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelsen ved eskadrillen.
 
Bevogtningsdelingen
Opstiller bevogtningsgrupper, uddanner nyt personel. Adgangskontrolpost, perimeter patrulje, bevogtning, sikring og overvågning.​

Musikkopset
Vi har en gruppe dygtige musikere, der spiller ved diverse arrangementer og festlige anledninger.​

​​


Bliv frivillig
Flyverhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar, fly og flyvning og et ønske om at gøre en forskel.

Har du det der skal til.....

Hjemmeværnet har brug for

·         Ansvarbevidste Teamplayere

·         Folk der har et overskud til at hjælpe andre

·         Folk som kan holde hovedet koldt i vanskelige situationer


Fordele ved et medlemskab i HVE 221

·         Lær at samarbejde i et team

·         Lær at give og modtage instruktioner

·         Lær at klare dig under vanskelige forhold

·         Lær at lede andre

·         Få et større netværk 

  
Er du interesseret, så henvend dig til

Eskadrillechef Morten F. Jensen, 
Tlf.: 5168 6499

E-mail:  hve221-ec@hjv.dk
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring