Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OPGAVEKATALOG 2015

Topbanner

OPGAVEKATALOG 2015

 
Flyverhjemmeværnseskadrille 223 Værløse
 

OPGAVEKATALOG 2015

 Flyverhjemmeværnseskadrille 223 Værløse Opgavekatalog

  

Forord

Flyverhjemmeværnseskadrille 223 Opgavekatalog er en beskrivelse af Flyverhjemmeværnseskadrilles konkrete opgaver og rammer for opgaveløsning. Kataloget bygger på Flyverhjemmeværnets Opgavekatalog, der kan findes på HJV.DK
HVE 223 opgavekatalog indledes med FHV hovedopgaver.

HVE 223 Opgavekatalog udgør et basisprodukt, som anvendes eksternt og internt. Eksternt kan kataloget anvendes i forbindelse med aktiviteter med FHV samarbejdspartnere, fx afdækning af muligheder for et øget samarbejde. En anden oplagt mulighed for anvendelse er i forbindelse med hvervning og udarbejdelse af oplysningsmateriale.

Internt er HVE 223 Opgavekatalog udgangspunkt for enhedens samlede aktiviteter, herunder uddannelser, træning og øvelsesvirksomhed, men også i forbindelse med lokale hvervearrangementer og oplysningsmateriel i øvrigt.Rammer for Flyverhjemmeværnseskadrille 223 Værløse opgaveløsning

Udgangspunktet for HVE 223 opgaveløsning og aktiviteter er Flyvevåbnets (FLV) og det øvrige samfundets behov for støtte.

HVE 223 skal primært kunne indsættes og samarbejde med FLV enheder, og generelt under samme operationsvilkår. Indsættelsen kan ske som eskadrille, i delingsramme, i grupper eller som enkeltpersoner.

HVE 223 opgaverne løses primært på flyvestationer, lufthavne, deployeringsbaser, landingspladser i felten samt omkring operative anlæg, fx radarhoveder. Dette forudsætter kendskab til FLV, flyoperationer og det tilhørende regime for flyvesikkerhed.

Opgaveløsningen kan finde sted under alle beredskabsforhold. Opgaveløsningen sker primær nationalt, men kan også finde sted i internationalt regi.

Gennem målrettet uddannelse, træning og evaluering af HVE 223 kapaciteter, sikres det at eskadrillen lever op stillede krav.

HVE 223 opgavekompleks udvikles løbende i forhold til ændringer i FLV og samfundets behov for støtte. En proaktiv udvikling af HVE 223 opgavekompleks og kapaciteter er en forudsætning for, at HVE 223 stedse er en relevant og kompetent samarbejdspartner.

 

 
 
 

Flyverhjemmeværnets hovedopgaver og opgavetyper

 

HVE 223 opgaver udspringer af FHV hovedopgaver og de tilhørende opgavetyper, der kort er anført herunder.

 • FHV primære opgave er at støtte FLV nationalt og internationalt.
 • Under normale beredskabsforhold er opgaven:
 • Støtte til FLV operationer, uddannelse og træning. 
 • Flystøtte til militære og civile myndigheder.
 • Støtte til lufthavne efter nærmere aftale.
 • Ved et forøget sikkerhedsberedskab eller i særlige situationer: 
 • Tilsvarende opgaveløsning, som under normale beredskabsforhold, suppleret med større bevogtningsopgaver i enhedsramme.
 • FHV skal herudover tilsvarende den øvrige del af HJV og indgå i den generelle støtte til samfundet, civile myndigheder og øvrige værn. Herunder i særlig grad ved et forøget sikkerhedsberedskab og under andre særlige situationer, fx ved store ulykker og under ekstreme vejrforhold.

 

​Flyverhjemmeværnets opgavetyper         

  
 • FHV hovedopgaver kan opdeles i tre opgavetyper:
 • Støtte til Flyvevåbnet

 • ​Operationsstøtte og logistisk støtte til FLV operationer

 • Bevogtning og sikring af FLV kapaciteter

 • ​​Uddannelses- og træningsstøtte til FLV enheder
 • Flystøtte til forsvaret og civile myndigheder
 • ​Observation, eftersøgning mv.
 • ​Operative transportopgaver

 Støtte til det øvrige forsvar og civile myndigheder m.fl.

 
 • Støtte til Hæren, Søværnet og de øvrige hjemmeværnsgrene
 • Støtte til lufthavne efter nærmere aftale, fx afspærring og adgangskontrol
 • Operativ og logistisk støtte til Politiet, Beredskabet og øvrige civile myndigheder m.fl.,   ​​herunder uddannelses- og øvelsessamarbejde
                            

Flyverhjemmeværnseskadrille HVE 223 Værløse opgaver

 

 • Efterfølgende opgaver er de faste og planlagte opgaver, som HVE 223 løser for sine samarbejdspartnere. Herudover vil HVE 223 altid være rede til at indgå i en bredere opgaveløsning samme med øvrige HVE og efter direktiv fra overordnede myndigheder.
 


Støtte til Flyvevåbnet (FLV)​
​​Støtte til Air Show

 

 • Vi opstiller og støtter Flyvevåbnet med kapaciteter til det årlige Air Show
 • Vi opstiller og støtter med kapaciteter til veteranforeningen på Avedøre Air Show
 • Vi støtter DC3 venner som er en veteran forening i Roskildelufthavn ved arrangementer.

 

Opstille hold til sikring og bevogtning af fastvingede fly eller helikoptere i nærområdet
 

 • Vi gennemføre flyvesikkerhed fx afspærring og bevogtning.
 • Vi gennemføre Security af adgangskontrol og afsøgning på flyoperativområder.
 • Vi opstiller operativ og logistisk støtte, ved events eller særlige hændelser.
 
​Deltage i trafikregulering inden for lokalområdet
 • Vi indgår i trafikregulering ved flyoperativområder
 • Vi støtter CHP og FLY med trafikregulering på flyoperativområder
Opstille sanitetspost efter ønske fra Flyvevåbnet og civilelufthavne
 • ​​Vi opstiller sanitetspost og vagter ved Air Show og andre arrangementer efter aftale.  
 

 Opstille hold til opholds og adgangskontrol i forbindelse med midlertidige og feltmæssige militære operationsområder.

 • ​ ​​Vi støtter med særligt uddannet personel til løsning af planlagte og Ad Hoc opgaver.
   
 • ​​Primær opgave
 • At støtte lejrekommandanten fra FLY i Jonstruplejren
 • Sekundær opgave
 • At støtte nabo enheder i opgaveløsninger på flyoperativområder.
          
 
​Uddannelses og træningsstøtte til Flyvevåbnets enheder

 

Støtte til FLV SERE uddannelse

 

 • ​Vi støtter flyvevåbnet i deres Survival, Evasion, Resistance & Escape (SERE) uddannelser. Denne uddannelse/øvelse skal sikre at piloter og besætninger, hvis fly er styrtet, nedskudt mm., kan overleve bag fjendens linjer indtil de bliver hentet. Vi stiller med personel til hunter-force enheder, der har til opgave at lokalisere og tilfangetage piloterne og besætningerne inden de når tilbage.   
 •  ​Støtte til Forward Air Controller uddannelse m.fl.
 • ​Vi støtter med personel til uddannelsen og momentindspil på øvelser.
 • Uddannelse hos ESK 666 SECFOR
 • ​Vores SECFOR enheder bliver trænet af flyvevåbnets egne enheder, således at det tilsikre at deres træningen er ens mellem flyvevåbnet. Så de kan indgå i teams ved nationalt og internationalt opgaver, sammen med ESK 666
 • Støtte til JMTO – Joint Movement and Transportation Organization
 • ​​​​Vi opstiller en gruppe, til støtte for JMTO Hvis formål er indgå i en MOVCONDEL i sammenarbejde med fastansat personel fra JMTO i opgaveløsninger, nationalt og internationalt.
 • Støtte til HW GME samt sergent uddannelse
 • Vi støtter og træner med HW personel. Hvor vi støtte med gennemførelse af de årlige skydninger og grundlægende militære efteruddannelse (GME).
 • ​Støtte til SOF Night Hawk
 • Vi deltager i den årlige Night Hawk øvelse (NH) hvor speciel enheder fra hele verden deltager. Her støtter vi med FLY sikkerhed, moment indspil mm.
 • ​Støtte til AFTC, Air Force Training Center
 • ​​Vi støtter med fagligt personel, som her indgår som instruktør ved AFTC
 • Patruljegruppe
 • ​Vi uddanner og træner personel til at kunne indgå i FHV Patruljegruppe som har til opgave at hente nedskudte piloter og besætning bag fjendens linjer.
                        
 
 Støtte til det øvrige Forsvar og civile myndigheder m.fl.
 
 
 • Støtter aktiviteter i København & Roskilde lufthavn

 • ​​Vi opstiller personel og støtter de civile lufthavn efter nærmere aftale. Fx natløbet på Roskilde lufthavn mm., men det kan også have en mere skarp opgave.​

 Støtte andre militære enheder

 • Vi støtter med vores speciallister Fx hundeføre, bevogtningsassistenter til øvelser og uddannelser. Eller hvis her er behov for at oprette feltflyveplads. Men vores personel indsættes også på Ad Hoc opgaver, sammensat med andre militære enheder.

Støtte ved flyhavari og katastrofer mv.

 • Vi indgår i beredskabet og støtter det civile bredskab ved større ulykker.

Støtte ved naturkatastrofer

 • Vi indgår i beredskabet og støtter Totalforsvaret Sjælland ved naturkatastrofer.

Støtte til politiet ved terror aktioner

 • Vi støtte politiet ved terror aktioner. Evt. med vores nye fly. Hvor vores personel kan indgå som observatør på jorden via fjernkontrol i u indset terræn.

Lokal støtte, fx ifm. større arrangementer

 • ​Vi støtter lokalområdet ved større arrangementer evt. med flysikkerhed.      

  

                          

 

    

 
 
 
 
 

 

 
 
 

HVE 223 Værløse Beredskab

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 • ​HVE 223 beredskab er jf. O-planen samt forsvarets beredskabsniveauer.                        

 


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kontaktoplysninger

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

.                    Eskadrillens kontor

 

·                           Jonstruplejren BYG 09

 

·                            

 

·                           Eskadrillens Domicil

 

·                           Jonstruplejren BYG 13

 

·                           Jonstrupvej 240

 

·                           2750 Ballerup

 

·                           TLF: 44 89 53 88

 

·                           E-mail HVE223@hjv.dk

 

·                            

 

·                           Rekrutterings officer

 

·                           TLF: 91 33 22 35

 

·                           E-mail HVE223-ROF@hjv.dk

 

·                            

 

·                           Eskadrille chef

 

·                           TLF: 91 33 22 31

 

·                           E-mail HVE223-EC@hjv.dk

 

·                            

 

·                           NK Eskadrille

 

·                           TLF: 91 33 22 32

 

·                           E-mail HVE-NK@hjv.dk 
 
 

 --------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

 

 
 
 


VÆRDIGRUNDLAG

 
 
 

Vi udgør en militær organisation og baserer vores virke for samfund på ansvarlighed, engagement og frivillighed.

 
 
 

 

 
 
 

MISSION

 
 
 

Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige militære enheder, der tilgodeser flyvevåbnet og det øvrige samfund.  

 
 
 

 

 
 
 

VISION

 
 
 

Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle,

 
 
 

 

 
 
     der deltager i forsvaret og beskyttelse af Danmark.
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i totalforsvaret efter samfundets behov.

 
 
 

 

 
 
 

Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring