Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bevogtningsassistenter

Topbanner

Bevogtningsassistenter

 

Som bevogtningsassistent bliver man uddannet ved flyvevåbnets Air Force Training Center (AFTC)
Vores bevogtningsassistenter løser opgaver sammen med flyvevåbnet, når her afholdes store internationale øvelser på dansk grund. De bliver indsat ved forhøjet sikkerhedsberedskabet. Men de er også med når flyvevåbnet er indsat i udlandet og her har brug for vores støtter.​
 
Som bevogtningsassistent i Eskadrille 223 får du de særlige kompetencer, som flyvevåbnet efterlyser i mange forskelige situationer.
 
Optagelse krav
 
For at kunne påbegynde uddannelsen til bevogtningsassistent, skal man have bestået folkeskolens afgangseksamen (9 klasse) eller tilsvarende. Have aftjent værnepligt eller tilsvarende have gennemført den lovpligtige uddannelse ved hjemmeværnet. Du skal have kørekort til kategori B.
 
Her efter er uddannelse vejen:
 • Aspirant test og uddannelse.
 • Bevogtningsassistent modul 1.
 • Bevogtningsassistent modul 2.
De ovenstående uddannelser indholder:
 • Uddannelse Force Protection (STO menig uddannelse)
 • Køre uddannelse til militært køretøj GD og VW Syncro.
 • Kontrolprøve i forsvarets fysiske basiskrav. (Møde testen)

Her efter gennemføres de 9 fag områder, med indlagt kontrolprøver:

 • Fag 1: Tjenestekendskab. Er en teoretisk og praktisk gennemgang af bestemmelserne for bevogtning. Samt hvilken beføjelser du som bevogtningsassistent tildeles ved indsættelse i flyvevåbnet. Som afsluttes med en skriftlig kontrol prøve.
 • Fag 2: Retsforhold og bevogtningspsykologi. Er et teoretisk og praktisk kursus. Den teoretiske del gennemføres som distanceuddannelse, som er internetbaseret kursus med teoretisk gennemgang af retslige paragraffer og psykologiske begreber, du som bevogtningsassistent skal kunne anvende. Den praktiske del gennemføres som tilstede kursus, hvor den i teorien indlærte viden skal kombineres og omsættes til parksis gennem case-baserede opgaver. Og som afsluttes med den praktiske slutkontrol prøve.
 • Fag 3: Pistoluddannelse. Man bliver uddannet i at kunne betjene og anvende pistol, så man kan anvende dette våben efter gældende regler. Uddannelsen afsluttes med en praktisk slutkontrol prøve.
 • Fag 4: Kontrol og sikkerhedstjeneste. Uddannelsen er en blanding af teori og praktisk indlæring, hvor man indføres i den militære sikkerhedstjeneste og trænes i at udføre sikring af lokaliteter. Fagområdet indeholder endvidere signaltjeneste og førstehjælp målrettet til denne uddannelse. Uddannelsen afsluttes med skriftligt og praktisk slutkontrol prøve.
 • Fag 5: Adgangs, opholds og udgangskontrol (Del 1) Er et praktisk fag, hvor man bl.a. bliver uddannet i at kunne observere og fortage krydspejling ved hjælp af natobservationsudstyr. Som afsluttes med en praktisk slutkontrol prøve.
 • Fag 6: Færdselsregulering. Er et praktisk fag, hvor man bliver uddannet i selvstændigt at kunne udføre færdselsregulering og øvrige trafikopgaver efter gældende regler. Som afsluttes med en praktisk slutkontrol prøve.
 • Fag 7: Taktisk indsættelse. Er et praktisk fag, hvor man trænes i at fortage taktisk indsættelse, når en alarm udløses ved flyvevåbnets etablissementer. Fagområdet afsluttes med en praktisk slutkontrol prøve.
 • Fag 8: Adgangs, opholds og udgangskontrol (Del 2) Er et praktisk fag, hvor man skal demonstrere, at man kan udføre adgangs, opholds og udgangskontrol korrekt, samt man kan anvende og kombinere den indlærte viden og færdigheder er opnået i fagområderne 1 til 8. Uddannelsen afsluttes med en praktisk slutkontrol prøve.
 • Fag 9: Idræt. Idræt er en integreret del af fagene 1 til 8. Og indeholder kredsløbstræning, muskeltræning og håndgemæng. Man skal bestå forsvarets fysiske basiskrav ved uddannelsens afslutning.  

Dokumentet på hjemmesiden, er underlagt reglerne om Copyright og må ikke kopieres, distribueres eller på anden måde gengives uden skriftelig tilladelse.
 
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring