Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Eskadrille 223 Værløse

Topbanner

Eskadrille 223 Værløse

Eskadrillen 223 Værløse vil være en troværdig samarbejdspartner over for Flyvevåbenet og det øverige forsvar, Politiet, Civilemyndigheder, Distriktet samt nabo enheder.

I vores eskadrille er mottoet: AT VISE FREM FOR AT VÆRE
 
 
Vores eskadrillen er opbygget så her er plads til alle. 
 
Med henblik på, at vores personel skal opfylde gældende bestemmelser, om at gennemføre 24 funktions relateret timer årligt, samt den årlige grundlægende militær efter uddannelse for frivillige personel.
 
I eskadrille 223 er det vores eskadrille.
Og man kan opnå ejerskab af enheden, ved at delagtiggøre sig.
 
Alle vores ledere og befalingsmænd, er rollemodeller for det øvrige personel i enheden. De skal derfor være dynamiske, innovative, initiativrige, troværdige og engagerede i eskadrillens opgaveløsninger.
Således, at vores samarbejdspartnere naturligt ind tænker vores enhed i deres aktiviteter og uddannelser mm.
 
Sammen med vores personel, skal vi udvise professionalisme med en skarp militær profil i vores fremtoning og i faglighed.
 
 
Eskadrille 223 Værløse har opstillet følgende kapaciteter.
Kommando delingen som består af:
-       Staben
-       Kommando gruppen
-       Forsynings gruppen
-       Signal gruppen
-       Forplejnings gruppen
-       Sanitets gruppen
1 Bevogtnings deling som består af:
-       Deltrop
-       Gruppe 1
-       Gruppe 2
-       Gruppe 3
2 Bevogtnings deling som består af:
-       Deltrop
-       Gruppe 1
-       Gruppe 2
-       Gruppe 3
-       Gruppe 4/Hundeføre gruppen
Security Force delingen som består af:
-       Deltrop
-       Gruppe 1
-       Gruppe 2
-       Gruppe 3
 
Bevogtningsassistenter som består af:
-       Bevogtnings Team 1
-       Bevogtnings Team 2
-       Portner Team 1
-       Uddannelse Team 1
 
Læs mere om vores Eskadrillens kapaciteter på side linket.
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring