Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er vi

Hjemmeværnseskadrille 228 Københavns Lufthavn er den ene af to eskadriller, der dækker hele Københavns Lufthavn Kastrup.

Vi løser alle hjemmeværnets kerneopgaver som bevogtning, støtte til samfundet, støtte til forsvaret mv. Mange af vores opgaver er præget af at vi er flyvere og vi har et godt samarbejde med flyvevåbnet.

Blandt de konkrete opgaver vi løser er blandt andet bevogtning af fly og helikoptere for Flyvevåbnet, støtte til SERE-uddannelse af piloter og uddannelsesmæssig støtte til Totalforsvarsregion Sjælland.

Organisation

Som frivillig er man i en gruppe på 8-10 mand, der indgår i en deling med 3-4 grupper. Vi har følgende grupper man kan blive medlem af:

Bevogtningsdelingen
Bevogtningsdelingen har til opgave at bevogte militære objekter, som eksempelvis kaserner, depoter og lignende, samt støtte til det civile beredskab. Bevogtningsdelingen har samme opgaver som en bevogtningsdeling i det "grønne" hjemmeværn.
Bevogtningsdelingen er også her du som ny soldat vil blive placeret, indtil du har gennemgået din grundlæggende militære uddannelse.

Bevogtningsteam
Et bevogtningsteam består af to bevogtningsassistenter. De er særligt uddannet hos Flyvevåbnets skole AFTC (Air Force Training Centre) og får samme uddannelse i bevogtning som de fastansatte soldater i flyvevåbnet.
Bevogtningsassistenterne fungerer som portnere og sikkerhedsvagter på en flyvestation, og er blandt andet uddannet i overvågning af alarmsystemer, brug af magtmidler som peberspray og pistol mv.
For at være bevogtningsassistent skal man have kørekort og kunne bestå en træningstilstandsprøve (TTP er anno 2015 bestående af 2400 meters løb på max 12 minutter, men det forventes at der indføres core-test senere)
 

Security Force (SECFOR) delingen
Security Force delingen fungerer som spydspids og er dem der først rykker ind og rydder et område, som bevogtningsdelingen derefter overtager.
For at være i SECFOR delingen skal man gennemgå samme uddannelse som bevogtningsdelingen, uddannelsen til bevogtningsassistent og derudover kommer specifik uddannelse som eksempelvis motoriseret overvågning og bykamp.
SECFOR-delingen kræver et meget højt aktivitetsniveau og en god fysisk formåen.

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224