Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Målsætning 2019

Hvor skal vi hen med eskadrillen - hvad skal vi arbejde hen i mod.

​​​1.     Målsætning 2019                                                         

1.1.         Hvervning:

Kravet til HVE 265 er at øge medlemstallet. Et skøn vil være at der er en afgang på 10% i året og det vil sige at HVE265 som minimum skal hverve 5 aktive i 2018. Få Hvervet /overført 2 førere på gruppefører nivaue. Dette opnås enten ved genaktivering fra reservestrukturen eller gennem nye underskrevne kontrakter.

Prioriteten skal ligge ved ny hvervning af værns uddannede.


1.2.         Bevogtningsdelingen:

1.    Delings elementet oprettes.

2.    Få bemandet de 3 grp. med førere, og min 80 % aktive menige.

3.    Deltage i FHD  Night Hawk 2018 og Flyvevåbnets Åben Hus arrangement Aalborg 2018​

4.  Alle er uddannede i ophold på flyvestation​ 

5.  Klargøre til certificeringsøvelse Hjemmeværnets Beredskabsstyrke svarernde til
uddannede i 6001+6002+6003-serien.
 ​

1.3.         Kommandodelingen:        

At alle er omskolet til de nye radioer og kort modul.

1.4.         Intern informationstjeneste:

Formålet med intern informat​ion er at holde de frivillige orienteret om ledelsens planer, hensigter og beslutninger således at organisationen kan arbejde koordineret og effektivt.

Primært middel til intern Informationsvirksomhed er HJV.dk.

1.5.          Budskaber:

Hjemmeværnet skal konstant pleje sit image.

Det er essentielt for Hjemmeværnet, at befolkningen ved hvad vi står for.

Hjemmeværnets budskab er:

"Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold."

"Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. ”

”Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i totalforsvaret efter samfundets behov. ”

”Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at stille op motiveres."

2.     Resultatkrav:

Fokus på hvervning af:

1.    Værns uddannede, 18-32 årige.

2.    Genhverve ”skabs-aktive” fra reserven.

3.    Fokus på fastholdelse indenfor de første tre år.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring