Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lidt om os

Topbanner

Lidt om os

Om Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver. Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen. 
 
Vores mission
  • Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
Vores vision
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres


Om Flyverhjemmeværnet
Særlige sikkerhedsregler kræver særligt uddannet personel. Nye medlemmer i Flyverhjemmeværnet skal tage Hjemmeværnets militære grunduddannelse, som er fælles for alle værnsgrene. Herefter får Flyverhjemmeværnets frivillige en specifik uddannelse. 

Uddannelsen giver dem kompetencer til at arbejde under de særlige sikkerhedsregler, der gælder i såkaldte flyveoperative områder – fællesbetegnelsen for lufthavne og flyvestationer. Mange steder tilbydes desuden en lokal uddannelse, der knytter sig til den lufthavn, man hører til.
 
Efter grunduddannelsen er der mulighed for videre uddannelse, eksempelvis:
  • til bevogtningsassistent på linje med flyvevåbnets egne bevogtningsspecialister
  • til Security Force som med kort varsel skal kunne udføre den specialiserede sikring af fly og flyspecifikt materiel
  • at blive specialist inden for ground support, blive systemoperatør eller pilot, hvis man i forvejen har flycertifikat


Om Hjemmeværnseskadrille 270 
Hjemmeværnseskadrille 270 er Hjemmeværnets flyvende eskdrille. Vi råder over to fly, begge udstyret med en avanceret eftersøgningsplatform. 

Vi er organiseret under Luftoperationssektionen i Flyverhjemmeværnet, og er specialiceret inden for det fly-operative område.
 ​​​

 Enhedsoversigt

 Lokationer

​​​Flyvestation Ålborg Thisted Lande​​vej 53 ​​​ 943​​0 Vadum

Roskilde Lufthavn Lufthavnsvej 2​0 4000 Roskilde​​​
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring