Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om os

Eskadriller i Danmark

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.

Hjemmeværnets mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
  • Hjemmeværnets vision
    Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
Hjemmeværnets Motto
Aldrig mere 9'ne April
 
Om Flyverhjemmeværnet
Særlige sikkerhedsregler kræver særligt uddannet personel. Nye medlemmer i Flyverhjemmeværnet skal tage Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse (LPU), som er fælles for alle værnsgrene. Herefter får Flyverhjemmeværnets frivillige en specifik uddannelse hvis ønsket. Uddannelsen giver dem kompetencer til at arbejde under de særlige sikkerhedsregler, der gælder i såkaldte flyveoperative områder – fællesbetegnelsen for lufthavne og flyvestationer. Mange steder tilbydes desuden en lokal uddannelse, der knytter sig til den lufthavn/flyvestation, man hører til.
Efter LPU'en er der mulighed for videre uddannelse, eksempelvis:
  • til bevogtningsassistent på linje med flyvevåbnets egne bevogtningsspecialister
  • til Security Force (SECFOR) som med kort varsel skal kunne udføre den specialiserede sikring af fly og flyspecifikt materiel
  • at blive observatør eller navigatør – eller pilot, hvis man i forvejen har flycertifikat

Om hjemmeværnseksadrille HVE 281 - Vestkysten

Vi er i 2020 en eskadrille på ca. 25 aktive hjemmeværnssoldater og har lokation i Nymindegablejren. Som du kan se ud fra eskadrille oversigten (Billedet nedenfor), så er vi, som vores navn også beskriver, placeret ved den smukke vestkyst. ​​


Billed følges

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224