Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnseskadrille 283 TrekantenESKADRILLE 283 TREKANTEN
Hjemmeværnseskadrille 283 TREKANTEN dækker trekantsområdet og holder til på Staldgården i Kolding.
Vi er ca. 80 medlemmer i eskadrillen og er opdelt i en aktiv- og en reservestyrke.

Den aktive del består af følgende enheder: 

Kommandoelementet:
Fører stabens underlagte og tilgående delinger og grupper. Planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer uddannelsen ved eskadrillen.

Signalelementet:
Står for kommunikation og information imellem de forskellige enheder, internt som eksternt. Sikrer at kommandoelementet har det store overblik.


Forsyningselementet:
Varetager eskadrillens forsynings- og transportopgaver. Forestår forplejning ved eskadrillens enheder. 

Security Force delingen:
Nærforsvar, kamp og objektsikring
Fleksibel indsættelse til støtte for bevogtningen i samarbejde med bevogtningsgrupperne og bevogtningsassistenterne.


Bevogtningsdelingen:
Opstiller bevogtningsgrupper, uddanner nyt personel. Adgangskontrolpost, perimeter patrulje, bevogtning, sikring og overvågning.

Bevogtningsassistent:
Bevogtningsassistenterne er eskadrillens højt uddannet bevogtningspersonel, uddannet ved Air Force Training Center i Karup. De varetager skarpe bevogtningsopgaver på flyvestationer rundt om i landet, og har et højt beredskabsniveau.


Har du det der skal til?

​Hjemmeværnet har brug for:

  • Ansvarsbevidste teamplayere
  • Folk der har et overskud til at hjælpe andre
  • Folk som kan holde hovedet koldt i vanskelige situationer
  • Folk der har lyst til at gøre en forskel når det gælder
​​​Fordele ved et medlemskab i HVE 283:
  • Lær at samarbejde i et team
  • Lær at give og modtage instruktioner
  • Lær at klare dig under vanskelige forhold
  • Lær at lede andre
  • Få et større netværk 

 

 
 

 
Er du interesseret, eller vil du gerne vide mere, så henvend dig til:

Eskadrillechef                              
LT Per Melin                                         
Tlf: 91332831                                     
Mail: hve283-rof@hjv.dk
        
      
                      

 

                            


 
​​​​​​

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224