Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Så er HVE284 klar til at komme igang med aktiviteterne igen

Så er vi igang igen i HVE284 efter COVID-19

Lørdag den 20. juni blev der afholdt møde HVE284 for at få afstemt planer og forventninger til resten af 2020 efter den lange pause pga. COVID-19

29-06-2020

​Dagen bød på orienteringer til de mange fremmødte fra EC, UDSTOF, NK, ADMSPEC og også fra FHV.

EC Thomas Paaske takkede for det flotte fremmøde og opfordrede til, at det blev fastholdt, før han gav ordet til UDSTOF Brian Nonbo.

Brian informerede om de kommende aktiviteter i HVE284 og hos FHV. Bl.a. øvelse Open Sky og sommeraktiviteterne i Haderslev i uge 29.

NK Knud Schmidt kom ind på brugen af til- og framelding via hjv.dk og opfordrede kraftigt til at alle tager stilling HVER gang de inviteres til en aktivitet. Det giver et meget bedre overblik for aktivitetsejeren før deadline. Det er vigtigt at deadlines for tilmelding overholdes, af hensyn til bestilling af forplejning og evt. indkvartering. Der blev også taget fotos til ID kort og til eskadrilletavlen på Hjemmeværnsgården i Skrydstrup.

ADMSPEC Lenette Pedersen kom ind på brugen af hjv.dk. Der blev bl.a. gennemgået til-/framelding til aktiviteter, rejseafregning via aktivitet og via rejseafregningsmodulet og hvordan man selv trækker egne timer fra "mit websted", samt ændring af adgangskoder.

Fra FHV var major Pia Clemmensen klar med orientering om FHV virke under Corona pausen og de konsekvenser det har / har haft på aktiviter hos både FHV og også hos de underliggende eskadriller. Personelnyt var der også. Pia kunne fortælle mere detaljeret om sommeraktiviteterne i Haderslev og opfordrede alle til at melde sig, så kurserne blev til noget.

Dagen sluttede af med forslag til forbedringer og opsamling ved EC, hvor alle kunne komme til orde med forslag til forbedringer af det daglige virke, fastholdelse og til kommende aktiviteter.

I løbet af dagen var der pauser, hvor der blev snakket på kryds og tværs (på behørig afstand forstås).

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224