Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Flotille Opgaver

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE
MARINEHJEMMEVÆRNSDISTRIKT
HVF / MHD
 
1. OPGAVE:
 
At deltage i Marinehjemmeværnets opgaver, herunder:
Hovedopgaver:
 Opstille, uddanne, øve, indsætte, forvalte samt kontrollere flotillens personel.
 Gennemføre planlægning af alle aktiviteter.
 Vedligeholdelse og kontrol af tildelt materiel med henblik på opretholdelse af beredskab.
 Efter ordre afgivelse af enheder og/eller enkeltpersoner til militære og civile myndigheder.
 
Administrative opgaver:
 Personelforvaltning, herunder organisatorisk indplacering samt planlægning og opfølgning af uddannelsesforløb.
 Økonomiforvaltning, Herunder sikring af korrekt og umiddelbar afregning af udlæg mv.
 Rapportering i henhold til det reglementariske grundlag.
 
Øvrige opgaver:
 Bidrage til løsning af søværnets myndighedsopgaver.
 Assistance til kommunale myndigheder i henhold til indgåede aftaler.
 Assistance til militære myndigheder.
 Rådsvirksomhed.
 Støtte til civile foreninger.
 Intern og ekstern informationsvirksomhed og hvervning.
 Fastholdelse.
 Traditionspleje og historisk virksomhed.
 Efter ordre formere, indsætte og føre flotillens reserve.
 
For så vidt angår specifikke opgaver for Maritime Force Protection (MFP) Flotillen og Sø Flotillen henvises til enhedsbeskrivelser for henholdsvis MFP Divisionen og Sø Divisionen.
 
2. TILHØRSFORHOLD:
 
Indgår i et Marinehjemmeværnsdistrikt.
 
3. OPSTILLING:
 
HVF skal opstille:
 HVF Stab, flotilleledelse
 

 HVF 115 Vendsyssel Enhedsoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224