Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Ingen gasmaske, men mundbind i Marinehjemmeværnet

Mundbind

Som resten af Danmark indføre Marinehjemmeværnet også brug af mundbind.

24-08-2020

Det påbydes at bære mundbind i forbindelse med aktiviteter i MHV, hvor operative grupper er sammen med andre grupper eller gæster, og det ikke er muligt at overholde 1 meter afstand mellem personer. Mundbind kan ikke erstatte de eksisterende anbefalinger om god håndhygiejne og afstand, hvorfor der altid forsøges holdt minimum 1 meter afstand, selvom der er anlagt mundbind. Mundbind er et supplement til øvrige COVID-19 sundhedstiltag.

Anlæggelse af mundbind skal således ske:

A. Om læ på fartøjer, hvor besætningen består af blandede/sammensatte operative grupper. (Mundbind kan aflægges under skafning, under overnatning og i situationer, hvor besætningsmedlem opholder sig alene fx på lukaf/rum). Gæster/besøgende skal bære mundbind om læ.

B. Under kørsel i Marinehjemmeværnets tjenestekøretøjer, personbil ved mere end 2 (diagonalt placerede) personer.

C. Under kørsel i Marinehjemmeværnets tjenestekøretøjer, buslet ved mere end 6 personer (mere end 2 personer på en sæderække).

D. Ved øvrige aktiviteter, hvor det ikke er muligt at overholde 1-meter afstand

Mundbind kan i udgangspunktet anvendes hele dagen men anbefales skiftet ca. hver 4. time. Såfremt mundbindet bliver vådt, skal det skiftes umiddelbart. Mundbind må ikke berøres med hænderne efter påtagning – rør kun stropperne. Effektiviteten af værnemidlet er betinget af korrekt af- og påtagning, hvor hænderne skal være rene og berøring af mundbindets forside undgås.

Smitteopsporing
Forhold som har stor indflydelse på smittespredning, og der hvor vi skal gøre en ekstra indsats, er når forskellige grupper- og grupper fra forskellig geografi mødes. Derfor skal vi begynde at tænke i ”Operative Grupper”, hvilket også anvendes i Forsvaret. En Operativ Gruppe er at betragte som en ”familie”, der arbejder så tæt, at det er svært helt at eliminere risiko for smitte. Besætningen på et fartøj arbejder så tæt, at de vil blive betragtet som en Operativ Gruppe. Hvis én i gruppen konstateres smittet eller bliver syg under- eller i umiddelbar forlængelse af aktiviteten, skal hvert medlem af gruppen forsøge at isolere sig, indtil man selv eller den formodede smittebærer er blevet testet negativ for COVID-19.

*Fortsat fokus på hygiejne og forholdsregler (iht. Plan for MHV Genåbning):
  • Holde social afstand på min. 1 meter, hvor det er muligt. Hvis dette ikke er muligt tilstræbes det at minimere tiden, hvor man er tæt på hinanden.
  • Indlede aktiviteten med at vaske hænder straks ved ankomst og igennem hele aktiviteten holde god håndhygiejne ved hyppig håndvask og supplere med afspritning.
  • I muligt omfang gennemføre ophold eller aktiviteter udendørs.
  •  Sørge for hyppig rengøring af overflader, som berøres af flere personer. Efter facilitetens brug foretages grundig slutningsaftørring af kontaktflader.
  •  Hoste i ærmet.
  • Undgå håndtryk, kram og øvrig kontakt med andre.
  • Mød til aktiviteten omklædt i uniform, og undlade omklædning på aktivitetsstedet. Ved ophold ombord i flere døgn, rengøres toiletter og badefaciliteter grundigt mindst en gang i døgnet.
  • Kun at deltage, hvis man føler sig sund og rask, og er indforstået med, at aktiviteten – alt andet lige – medfører en øget smitterisiko, end hvis man blev hjemme.
  • Orientere hjemmeværnskammeraterne om mulig smitte, hvis man bliver syg eller har været i nærheden af mulig smitte.​

Mundbind er indkøbt!


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring