Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

OK. Mads Sørensen der taler til forsamlingen.

Nytårsparole 2015 i blåt og grønt

Den 22. januar blev der for første gang i nyere tid, afholdt en fælles nytårsparole for de to Hjemmeværns enheder i Struer Kommune. Marinehjemmeværns flotile 122 og Hjemmeværns infanterikompagni Klosterheden

26-01-2015
Torsdag den 22. januar blev der for første gang i nyere tid, afholdt en fælles nytårsparole for de to Hjemmeværns enheder i Struer Kommune. Marinehjemmeværns flotile 122 og Hjemmeværns infanterikompagni Klosterheden havde, til lejligheden, indbudt myndigheder og samarbejdspartnere fra det samlede totalforsvar og egne medlemmer til arrangementet som blev afholdt i flotillens lokaler på Falck stationen i Struer.
De 70 fremmødte kunne indledningsvis høre Hendes majestæt dronningens nytårshilsen til forsvaret, Hjemmeværnet og beredskabet oplæst af chefen for Hjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Oberstløjtnant Jens Sund. Chefen for Totalforsvarsregion Nord- & Midtjylland, oberst Mogens Bech indledte herefter talerækken. Obersten roste det samarbejde som der er ved forsvaret egne enheder men også det samarbejde Hjemmeværnet har med Politi, Skat og bl.a. de lokale beredskaber. Hjemmeværnet har igen udvist stor omstillingsparathed og tilpasningsevne hver gang der politisk eller beredskabsmæssigt er stillet krav til nye opgaver og det skyldes ikke mindst indstillingen hos de frivillige medlemmer af Hjemmeværnet, afsluttede han. Dernæst talte Struers viceborgmester Martin Hulgaard og han roste, i talen, Hjemmeværnet for den store støtte der altid blev leveret når kommunen og andre lokale interessenter havde behov herfor. Viceborgmesteren fortsatte – ”I er, som medlemmer af Hjemmeværnet, med til at skabe tryghed for os alle i dagligdagen og det skal i have stor tak for”.
Udklip4.PNG
Dernæst talte Chef Politiinspektør Klaus Arboe Rasmussen fra Midt og Vestjyllands politi om den støtte som alle Hjemmeværnets komponenter yder til de mange forskellige typer af opgaver. Det er en stor bred vifte af opgaver, men et er fælles for dem alle, de løses professionelt, engageret og velvilligt hver gang, afsluttede han. Herefter var det tid til en bid brød og tid til gode historier om oplevelser som den enkelte har fra tjenesten i Hjemmeværnet. Orlogskaptajn Mads Sørensen, chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, talte herefter om de generelle opgaver som Marinehjemmeværnet har løst i 2014 og de nye udfordringer der venter her i 2015. På trods af hans korte tid som chef, havde han mange rosende ord til den indsats som den lokale flotile havde leveret i 2014 og de mange opgaver der var blevet løst. Dernæst var det oberstløjtnant Jens Sund, chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland der tog ordet. Han talte indledningsvis om den indsats som infanteri kompagniet havde leveret i 2014 og de nye opgaver som venter i 2015. En af kompagniets enheder er udpeget som deltagere i et pilot projekt som skal støtte hæren i en noget stører omfang en tidligere set og på samme niveau som hærens egne enheder. Et projekt som ikke bare det lokale kompagni ser frem til, men som Hjemmeværnet som organisation forventer sig en hel del af. Chefen afsluttede talen med - ”dette samarbejde den lokale flotille og det lokale kompagni har, er et eksempel til efterlevelse”.  De to enheder har gennem hele 2014 gennemført både uddannelser og øvelser i samarbejde og står derfor endnu stærkere end tidligere, når der skal løses opgaver på det opperationelle plan.
De to lokale chefer, Kaptajnløjtnant Henning Kristensen fra Marinehjemmeværns flotile 122 og Kaptajn Carsten Veje Skovsted fra Hjemmeværns infanterikompagni Klosterheden, fik da også lidt tale tid. De resonere begge for det forgangne år og de udfordringer de hver især ser for deres enhed i 2015. Begge udtrykte stor stolthed over deres enheder og det samarbejde der er imellem flotillen og kompagniet.
Aftenen blev afsluttet med en af flotillens faste traditioner, nemlig overrækkelsen af årstegn og medaljer. Dette år kunne der uddeles både 40 og 25års medaljer og tegn for både 20 og 10 års tjeneste i Hjemmeværnet. Dette år var der også en særlig tildeling, da Poul H. Laursen blev optaget som æresmedlem af Marinehjemmeværnsdistrikt Vest. Begrundelsen herfor er, at han udover at være skydelærer i Infanteri kompagniet også varetager funktionen i flotillen. Igen en understregning af det udbyggede samarbejde der er hos de to Hjemmeværnsenheder i Struer kommune.


Fakta

Billederne er taget og lånt af John Jauert

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224