Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Horsens har igen haft 14 mand på sejlads i weekenden

Når en kommende fartøjsfører får lejlighed til at planlægge en weekendøvelse, så er der ingen der keder sig.

16-02-2020

​​

Rapport

vedr.

Kort weekends sejlads med MHV 804 Andromeda og MHV 10 Bågø

Fredag d. 14. feb. kl. 17:30 - lørdag d. 15. feb. 2020 kl. 18:00

 

Udgangsbesætning på MHV 804 Andromeda:

Carsten Terkelsen; Mogens Bak; Peter Arenkiel; Eigil Thøisen; André Outzen; Hans Frydenlund; Jimmy Schøth; Amalie Kjeldgaard; Louis Andersen; Vicky Andresen.

 

Udgangsbesætning på MHV 10 Bågø:

Claus Thusgaard; Ralf Meister; Henrik Døssing; Kåre Andresen.

 

Planlægningen:

Da Mogens snart skal på FARF kursus, fik han til opgave at planlægge og lede hele øvelsen, hvilket han gjorde med stor ekspertise og entusiasme.

Øvelsen i hovedtræk:

Dag 1. Afg. fra henholdsvis Horsens (Bågø) Kl. ca. 18:00 og Juelsminde (Andromeda) Kl. ca. 18:30.

Bågø skulle sejle til en for Andromeda ukendt position (bugten nordøst for Kerteminde)slukke sin AIS og kaste en person ( dummy) i vandet (PIV)  (ankret), derefter kalde på hjælp. Situationen var henholdsvis brand ombord, en overbordfalden ( først oplyst efter at branden var slukket) og almindelig panik.

Andromeda skulle så reagere på opkaldet og finde fartøjet og i øvrigt håndtere situationen, bl. a. isætte gummibåden (GB) med brandpumpe for at slukke ilden og redde den overbordfaldne. Louis der (fungerede som FARF) skulle så kordinere indsatsen. Efter øvelsen forlægges til Kerteminde.

 

Dag 2. Afg. Kerteminde for sejlads til Slipshavn, hvor der skulle afholdes en bjærgningsøvelse med personel i vandet og entring af redningsflåde. Undervej flere øvelser med vand indtrængen i forskibet og problemer med styring.

Bunkring af brændstof og ferskvand på begge fartøjer samt losning af grå- og sortvand fra Andromeda foregik på Slipshavn. Bågø fik yderlig bunkret brændstof ved ankomst til Horsens lørdag eftermiddag.

 

Nu er det jo sådan, at uanset hvor godt man planlægger, så rammer virkeligheden altid ubelejligt.

 

Det skete også her!

Ved kontrol af fartøjerne, blev det oplyst, at GB på Andromeda var sendt til reparation hos Prosave for rep. af motor. Ved kontakt til firmaet, kunne tidshorisonten ikke oplyses præcist, men formodentligt mere en 14 dage.

Vi stod nu uden GB.

Efter aftale med OPO HVF 132 fik vi lov til at låne den trailerbaserede gummibåd. Den blev så på dagen kørt til Juelsminde af Peter, Amalie og Jimmy, og sat ombord på Andromeda.

 

Øvelses start:

Efter afgang fredag - blev der på begge fartøjer trænet forskellige praktisk ting. På Andromeda fik Peter navigationstræning og håndtering af MaxSea under vejledning Louis / Mogens. Luis lavede havnemanøvre ved afgang Juelsminde.

Vejret var fint med god sigt og sydvestlig vind ca. 4-6 m/s.

Midtvejs mellem Fyns Hoved og Romsø fik vi øvelses nødopkaldet. Af en eller anden grund var det ikke lykkes for Bågø at neutralisere AIS signalet 100%, så vi fik hurtigt "bid" i dem.

Brandpumpen blev afprøvet og tanket op, alt imens GB besætningen Jimmy og Amalie trak i dragterne, radiokommunikationen afprøvet, pos. på "den nødstedte" lagt ind på GB plotter, brandpumpen taget ombord, og gummibåden sat.

Alt foregik i god ro og orden.

Omkr. kl. 21:30 havde GB fysisk kontakt med Bågø og indledte brandslukningen. Da ilden var slukket fik de at vide fra en "forvirret person", at der vist nok var en overbordfalden. GB gik straks i gang med at lede efter personen, og efter kort tid blev vedkommende fundet, der blev ydet første hjælp på stedet, og personen blev bragt ombord på Andromeda, hvor man fortsatte med hjerte lunge redning og behandling mod hypotermi." Personen overlevede".

Derefter blev øvelsen afblæst, og begge fartøjer sejlede mod Kerteminde.

 

Kerteminde er altid en spændende havn at anløbe, da man ikke altid ved, hvordan strømmen er i havnen.

 

Mogens skulle lave havnemanøvre. Og da orlogsfartøjer jo helst skal ligge med stævnen ud ad, besluttede han sig til at anløbe nordkajen på bagbords side.

Nu ramte virkeligheden igen nådesløst. Strømmen var for udgående på ca. 6 knob. Selv om det var en kamp han ikke kunne vinde, må man sige, at han ikke bare gav op. Men efter adskillige forsøg måtte han erkende, at slaget var tabt, og gå til kaj med styrbords side.

Det er sådan en situation, der giver god læring, og da det var sidst på aftenen, var der ingen udenforstående ,der kunne undre sig over, at en marinehjemmeværnskutter lavede mærkelige manøvrer i havnebassinet.

 

Alle samlede nu ombord på Andromeda, til Natbusser i form af Vicky´s fantastiske lasagne. MUMS!

Derefter blev der holdt en briefing over aftenens øvelse. Ud over det med AIS´s var der stor tilfredshed med forløbet. Alle elementer var i spil. Kommunikation som blev lavet af henholdsvis Martin og André, navigation  - Peter og Louis,  første hjælp af bl.a. Amalie og Jimmy.

Kl. 00:30 var alle på køjen.

 

Lørdag morgen startede lidt tidligt, allerede kl. 06:30 var der morgenmad. Kl 07:30, var der gjort bakstørn, og begge fartøjer forlod Kerteminde.

Vejret var overskyet, med kraftig dis - sigt under 5 sm. Vind sv 5-6 m/s. Umiddelbart efter vi var kommet ud af havnen fik vi et telefonopkald fra JOC. Det drejede sig om et containerskib ved navn Duncan Island.

Det måtte - af en eller anden grund - under ingen omstændigheder se et "gråt" skib. Da vi havde en aftstand til skibet på ca. 10 sm, og med den sigt der var, var det usandsynligt, at han kunne se os visuelt.

Vi havde imidlertid ikke mulighed for at slukke vores AIS. Hvad der er årsagen, er vi i færd med at finde ud af.

Efterfølgende har vi så i pressen kunne konstatere, hvorfor det ikke måtte se os, da det var et narkoskib, som politiet senere opbragt og sejlede til Kalundborg.

 

Undervejs til Slipshavn blev der lavet havariøvelse med vand indtrængen i forskibet og fejl på styringen. Øvelsen forløb tilfredsstillende.

 

Og så ramte virkeligheden os igen!

Bagbords hovemotor løb varm og koblede ud. Vi kender efterhånden problemet, som formodentligt skyldes en tilgroning af Boxkøleren i bagbords side. Da det jo ikke er et nyt fænomen, kan det undre, at det ikke for længst er blevet lavet.

Nå vi sejlede videre på en maskine, medens bagbords maskine kølede ned. Efter en times tid, startede Henrik den op igen, og vi tog ca. 200 omdr. af den, så kørte det uden problemer.

Vi ankom til Slipshavn, hvor Bågø, som var ankommet før og havde gjort materiellet klar til bjærgningsøvelsen.

Flåden blev trukket ud og ankret op, og 7 mand sprang i vandet, og som en orangefarvet "søslange" padlede de over til redningsflåden og kravlede ombord. Efter et kort ophold i flåden svømmede man tilbage til Andromeda.

Grejet blev rigget af og bragt på plads i Hangaren.

 

Der blev nu skaffet lidt tidligere, da vi på grund af én dårlig vejrmelding sidst på eftermiddagen, havde besluttet at afgå senest kl. 12:30.

Vi afgik planmæssigt, og på vej ud af Nyborg Fjord, øvede Bågø anløb på Andromeda under gang.

Ralf var fører på Bågø, og foretog to anløb uden skader på personel eller materiel.

Vi sejlede nu nordpå under vestbroen og loggede på et tidspunkt 14 knob.

Peter var igen under træning i navigation, hvilket forløb tilfredsstillende.

Kl. 16:00 anløb vi Juelsminde. Mogens foretog havnemanøvre som foregik stille og roligt.

Derefter var der rengøring overalt og overførsel af GB til traileren.

Da jeg på mange måder kun skulle lægge papirer til denne sejlads. Fik jeg god tid til at lave praktiske ting. Sjældent har jeg kørt så meget kran, som denne her gang. Det er i øvrigt helt fint.

 

Ved debriefingen blev udtrykt stor tilfredshed med aktivitetens indhold. Alle havde været i gang på hver deres niveau og alle havde fået rigtigt meget ud af dagen.

Vi kan igen konstatere, at selv om der er tale om et kort weekendtogt på kun 24,5 timer, så når vi faktisk lige så meget, som vi ellers ville nå på 48 timer, og så kan man stadigvæk være hjemme hos familien lørdag aften og søndag. Alle er tilfredse med ordningen.

Der blev ved debriefing udtrykt et ønske om en øve dag - koncentreret om radiokommunikation, kranbetjening, almindelig sømandsskab og tovværksarbejde, både knob, stik og splejsninger.

Det vil vi forsøge at arrangere i forbindelse med en af vore planlagte aktiviteter. Den dato der er i spil - er søndag d. 22. marts 2020 kl. 07.30 - 18:00. Der er sendt invitation ud herom.

 

Så gå ind på aktiviteten og meld jer til.

 

Med venlig hilsen

 

Terkel

 

 


 


 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224