Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Radiokommunikation, Gummibådshåndtering, Havnemanøvre, Sømandsskab. Altsammen nøgleord ved lørdagens aktivitet.

Med et "gråt skib" 2 gummibåde og en masse engagerede gaster, så er der lagt op til en særdeles aktiv dag på havet

19-03-2019

​​​IMG_3702.JPG

RAPPORT

vedr.:

HVF 132 Horsens BES 4´s Dagsejlads

Lørdag, d. 16. 2019 kl. 07:00 - 18:00

 

Deltagere:

Carsten Blicher Terkelsen; Mogens B. Jensen Bak; Jan Johansen; Martin H. Thagaard;

Flemming Kongsholm; André Outzen; Martin Frydenlund; Jimmy Alexandersen; Eigil H. Thøisen;

Thomas Tagesen; Henrik G. Vestergaard; Peter Arenkiel; Henning Forsberg; Thomas B. Eriksen;

Jimmy Schiøth; Bjarki B Haagensen; Anita Ravn; Kathrine Pontoppidan.

 

Chauffør logistik: Carsten Bo Knudsen.

 

Hele ideen med arrangementet var at øve forskellige elementer sammen med TBGB, Kommandokøretøjet, Andromeda og Andromedas gummibåd:

 

 • Udsætning og optagning af gummibåd under gang.
 • Anløb af fartøjet under gang.
 • Asymetrisk anløb.
 • Go along side GB imellem.
 • Bjærgemærs øvelser.
 • Generel håndtering af gummibåd.
 • Radiokommunikation mellem de 4 enheder.
 • Havnemanøvre med Andromeda.
 • Bjærgemærsøvelser med Andromeda.

 

 1. Rutinering.
 2. Interesseskabelse for forskellige fagområder.
 3. Fortrolighed med materiellet.
 4. Sømandsskab.

 

De fire elementer var nøgleordene i dagens øvelser.

Efter briefing og morgenskafning - blev personellet fordelt på de forskellige øvelsesområder.

 

Jan Johansen, Martin Thagaard, Peter Arenkiel og Henrik G. Vestergaard stod for navigationen i en turnus ordning.

André Outzen, Thomas Tagesen og Martin Frydenlund var på radiodelen ombord på Andromeda.

Flemming Kongsholm og Eigil Thøisen sørgede for motorkraft og kran.

Thomas B. Eriksen, Bjarki Haagensen, Anita Ravn, Kathrine Pontoppidan var fordelt på de to gummibåde.

Jimmy Schiøth og Jimmy Alexandersen var i kommandokøretøjet.

 

Mogens B. Jensens Bak og undertegnede forsøgte efter bedste evne, at koordinere de forskellige øvelseselementer.

Hvis vi skal vurdere succesen efter antal af tilskadekommende og ødelagt materiel, så lykkedes de ret godt J.

Henning Forsberg sørgede for at forevige øvelserne for eftertiden.

 

De forskellige personer blev rokeret i løbet af dagen, så man kunne prøve andre funktioner.

 

Andromeda afgik havn med Mogens ved manøvregrejet, og vel fri af havnen satte vi gummibåden i vandet under gang.

TBGB blev sat over slæbestedet i Juelsminde lystbådehavn og kommandokøretøjet returnerede til Andromeda´s liggeplads i den gamle færgehavn.

Alle meldte derefter klar til Andromeda og de forskellige øvelser begyndte.

 

Andromeda startede med at lave en række bjærgemærsøvelser, hvilket gik udmærket, derefter begyndte gummibådene at løbe an til fartøjet under gang.

Det er befriende at se, hvordan de forskellige personer udvikler sig. Ud af ansigtsudtrykkene kunne man - på nogle af de urutinerede - læse alt fra: "Sammenbidt betænkelighed", over: " Nu går det bedre" til: "Euforisme og smil fra øre til øre".

Ca. 50 anløb i løbet af en dag giver faktisk noget i "rygsækken".

Jeg fik det indtryk, at ved slutningen af dagen, var det som om, at gummibåden var en forlænget del af de enkelte personers hænder.

Rigtig godt gået allesammen!

 

Radiokommunikationen blev ledet af André , de nye "kandidater" blev indført i bl.a. afgangs og ankomst- signaler over PC. Men da nettet desværre ikke fungerede ordentligt, sende man det via telefon.

 

Et hvert anløb, afgang og ankomst til havn blev meldt ind. der blev fortrinsvis brugt civil VHF og SINE som alternativ, hvilket viste sig at være nødvendigt, da VHF radioen på TBGB syntes at leve sig eget liv, og skiftede kanaler uden at tage småligt hensyn til vores signal ordre. Den er blevet fejlmeldt.

 

Der blev foretaget adskillige havnemanøvrer. Både Mogens, Henrik, Martin Th. og undertegnede var ved manøvregrejet.

Jeg må med skam melde, at min havnemanøvre ikke var den pæneste.(Skrev jeg virkelig det??)

 

Vi kan nu konstatere, at der med lidt god vilje kan bespises 19 personer i messen, men så skal bevægelserne også koordineres.

Ved debriefingen gav alle udtryk for stor tilfredshed med arrangementet, der havde været et højt aktivitetsniveau og alle kom hjem med en række gode erfaringer rigere.

 

Personlig synes jeg at alle virkelig gav den hele armen, og interessen for nye fagområder blev helt sikkert skabt.

Tak til alle for en god indsats!

Jeg glæder mig til næste gang, som er et kort weekendtogt d. 12. - 13. april 2019. Vi forventer at der skal to fartøjer af sted. Så meld jer til eller fra så hurtigt som muligt. Det er BES 2 og BES 4 der sejler. I henholdsvis Andromeda og Hercules.

 

Med venlig hilsen

 

Terkel

 

 Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224