Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Sommertogt med MIF - M

Et lærerigt sommertogt med MHV 10 Bågø

03-08-2020

​​

Sommertogt med MHV 10 Bågø

Mandag d. 27. juli - lørdag d. 1. august 2020

Alle dage fra kl. 07:00 - 20:00

 

Når der laves et sommertogt med MHV 10 Bågø, er der mange ting at tage hensyn til:

 

  1. Du kan ikke overnatte ombord.
  2. Skafning er begrænset til kaffe, rundstykker og håndmadder - derfor skal hovedmåltidet indtages i land.
  3. Der kan kun være et begrænset antal personer ombord. Max antal er 7, vi valgte 6 personer max.

 

Vi delte togtet op i 6 individuelle dele og havde forskellige besætninger med, dog var der en del gengangere..

Mandag:

Terkel, Ole, Henry, Henrik, Amalie og Claes.

Tirsdag:

Ole, Henry, Terkel, Henrik, Amalie og Claes.

Onsdag:

Henry, Terkel, Ole, Henrik, Kurt og Claes.

Torsdag:

Terkel, Ole, Henry, Henrik og Kurt.

Fredag:

Ole, Henry, Henrik, Amalie, Thomas og Kurt.

Lørdag:

Henry, Ole, Henrik, Amalie, Kim og Thor.

 

Formålet med togtet var at afprøve MHV 10 Bågø i forskellige situationer, herunder også besætningens udholdenhed under hårde vejrforhold.

Det lykkedes til fulde.

De første 4 dage hvor jeg deltog, var vinden på intet tidspunkt under 12-14 m/s og toppede enkelte dage med tæt på 20 m/s

Vinden var overvejende sydvest til vest.

Vi konstaterede, at med en reduceret fart på ca. 10-12 kn. Med vinden ind ret for, var den, som at sejle en 800 kl. Med vinden agten for tværs gav det en del rul, og fartøjet skar kraftigt ud fra kursen. Her kunne man gå fuld kraft, det samme gjorde sig gældende med vinden ind ret agter.

Med vinden tværs rullede den kraftigt og skar ligeledes ud fra kursen. Høj eller moderat fart havde ikke den store indflydelse på fartøjets bevægelser.

Bjærgning af person fra vandet (dummy) kunne foretages men giver problemer - især i hårdt vejr, da føreren ikke har det store overblik fra styrhuset. (Redningsbommen var desværre defekt, så den kunne ikke afprøves.)

 

Dag 1. Mandag d. 27. juli 2020.

Vi startede dagen med at lave forskellige havnemanøvre i Horsens havn, alle fik lejlighed til at prøve dette, derefter sejlede vi til Juelsminde, for her at låne gummibåden fra MHV 804, for at udchecke Claes på denne, da han havde erhvervet et speedbådscertifikat civilt. Udcheckning forløb tilfredsstillende, så han er blevet indstillet til merit for speedbådscertifikat.

Efter skafning på Liniepavillionen i Juelsminde, afgik vi mod Norminde, for at prøve anløb af en lille havn med strømmæssige udfordringer. Undervej blev der foretaget bjærgemærsøvelser for alle. Ligesom brandsystemet ombord blev afprøvet. Vi må nok erkende, at brandslukning MHV 10 Bågø, ikke bliver en af fartøjets spidskompetencer. Både den elektriske- og den af styrbords maskintrukne pumpe, giver ganske enkelt ikke tilstrækkeligt vandtryk til at slukke blot en mindre brand.

Vi havde undersøgt anløbsforholdene i Norsminde, og havde en fin dialog med havnefogeden. Vi anløb da også havnen midt på eftermiddagen uden problemer. Der var dog en del indgående strøm, der skulle tages højde for, men fartøjets gode manøvreevne gjorde det let at manøvrere i havnen på trods af den begrænsede plads og de mange lystfartøjer. Stadigvæk! Overblikket fra styrhuset giver nogle udfordringer. Side spejle og et kamera agterud vil hjælpe en hel del, ligesom et prajeanlæg fra styrhuset til dækket vil være en stor hjælp.

Vel ude af Norsminde havn - satte vi kursen mod Horsens. Da vi passerede Borre Knob, blev vi prajet af en lystsejler i en Saga 27, som havde forsøgt at skyde genvej hen over Borre Knob, Det var så ikke lykkedes.

Efter en del manøvrering på grund af lavt vand og en del vind og strøm, lykkedes det med hjælp fra en energisk ung mand i en lille gummibåd med elmotor at få etableret fysisk kontakt til grundstøderen.

Vi trak ham derefter af grunden ved at trække over stævnen og bakke væk fra grunden. Stor tak til den unge mand for hjælpen. Her manglede vi den linekaster, som først blev leveret lørdag og en ordentlig slæbeline, som vi nu har rykket for i mere end et halvt år, og stadigvæk ikke modtaget.

Derefter forlagde vi til Horsens og indtog et par klapsammen madder og evaluerede dagens hændelse.

 

 

Dag 2. Tirsdag d. 28. juli 2020.

Vi afgik fra Horsens mod Lillebælt og løb igennem Fænø Sund og ind i Gamborg fjord, hvor vi i læ kunne lave forskellige bjærgeøvelser,

Ved middagstid gik vi ind i Fredericia Gammel Havn og spiste frokost på Havnegrillen. Derefter sejlede vi nordpå, undervejs blev der trænet forskellige sømandsmæssige ting.

Vi anløb Hjarnø bro omkr. kl. 17:00. Her reagerede vi på et opkald fra Lyngby radio, der bad om assistance til en sejlbåd ved navn Diana, som havde motorproblemer, og ønskede hjælp til at anløbe Bogense havn. Vi kontaktede Diana og aftale at de skulle sejle mod Bogense for sejl, og vi ville så tage dem på siden og bugsere dem ind i havnen. Sejladsen fra den position Diana lå på og til Bogense havn, gav imidlertid nogle problemer med tiden, da båden ikke kunne forcere med mere end 2 kn. Da vinden friskede kraftigt, og da der var en voksen og to børn ombord i sejlbåden, som efterhånden var søsyge, aftalte vi med føreren af Diana, at han skulle forsøge at gå mod Juelsminde. Han kunne imidlertid ikke gå så tæt til vinden, at han kunne gå fri af As Hoved, så vi ændrede destination til Snaptun. Her kunne Diana få en god vind og en mere rolig sejlads. Da sejlbåden var ud for bugten på Hjarnø, bad vi føreren om, at bjærge sejlene, hvorefter vi gik på siden af ham og bugserede båden ind til Snaptun. Hele operationen blev udført efter de bedste sømandsmæssige principper og uden skader på personel eller materiel.

Familien var glade for at komme i land.

 

 

Vi fortsatte mod Horsens hvor vi anløb omkring kl. 21:00.

 

Dag 3. Onsdag d. 29. juli 2020.

Vi afgik fra Horsens for sejlads til Hou Havn - med en afstikke ind til Endelave. Efter aftale med havnefogeden i Hou kunne vi ligge uden på Ternen - et service fartøj til vindmølle parken. Vinden var tæt på kulingsstyrke fra vest, så her fik vi prøvet MHV 10´s stabilitet af. Det gik meget fint. Der kunne heller ikke være ret mange flere lystfartøjer i Hou Havn. Vi skaffede på Cafeen og afgik så igen mod Horsens. Undervej fik vi en alarm, som i første omgang blev opfattet som et DSC call. Da tonekombinationen meget let kunne forveksles med det.

Under de pågældende vejrforhold, var det ret udfordrende at høre på denne alarm, da vi ikke kunne afbryde den.

Det viste sig ved anløb af Horsens, at der var tale om en utilsigtet brandalarm i maskinen, som ikke på nogen måde blev indikeret - ud over alarmen. Vi gennemgik fartøjet og fik til sidst slukket alarmen. Der var ingen indikation på at en brand i maskinrummet skulle have udløst alarmen og lukket for maskinrumsventilationen. I skrivende stund har vi endnu ikke fundet ud af hvad der udløste den.

Men vi ved hvor vi skal afbryde den, og det vil jo nok forhindre os i at få tinnitus.

 

Dag 4. Torsdag d. 30. juli 2020.

Dagen startede med en generel oprydning og placering af grej ombord på MHV 10 Bågø. Ligesom vi brugte tiden til at rengøre fartøjet og løse små problemer og fejl.

Smørrebrød fra Havfruen i Horsens udgjorde dagens hovedmåltid. Efter middagen afgik vi mod Juelsminde. Her blev der afleveret 4 "pølsefendere" til MHV 804 som fejlagtigt var leveret på MHV 10.

Derefter blev der afprøvet nødror, som viste sig at være en relativ let øvelse.

Vi sluttede i Horsens med en stykke rugbrød med rulle og en med leverpostej.

 

De første fire dage har været hektiske, men særdeles lærerige. Når vi sejlede med 6 mand, var det for at give så mange som mulige at få "MHV 10 op under huden". Vi kan dog konstatere, at 4 personer er nok det ideelle antal ombord.

 

Da jeg ikke deltog i de sidste to dages sejladser, er følgende referater modtaget af henholdsvis Ole Bonde og Henry Larsen.

 

Dag 5. Fredag. d. 31. juli 2020.

 

Fint vejr med ringe vind. Der blev sejlet til Århus, Lyngsbæk Pier og Ebeltoft. På vej sydover fik de en MAS tæt ved Lyngsbæk Pier, En tysk Hobikat var af civilister på stranden - meldt i vanskeligheder. Da man kom op på positionen, viste det sig, at der ikke var noget problem. Båden sejlede selv.

 

Man forsatte sejladsen hjem til Horsens.

 

Dag 5. Lørdag d. 1. august 2020.

Man startede med at sejle til Korshavn ved Fyns Hoved. Efter at havde vendt inde i bugten, og konstaterede at der var fyldt godt op, afgik man igen mod Kolby Kås, og efter et kort besøg sejlads mod Ballen havn Samsø. Derefter til Kalundborg, hvor der blev spist frokost. Derefter sejlads mod basehavn.

Ved ankomst til Horsens blev der afholdt en kort briefing og påfyldning af brandstof.

 

Der blev undervejs lavet en del sømandsmæssige ting, ligesom manøvrering og navigation blev indøvet for besætningen.

 

Vi betragter MHV 10 Bågø som et fartøj der er hurtigt ude og hurtigt hjem. Den indsatsmæssige begrænsning ligger mellem hård vind og kuling. Ikke fordi den ikke kan sejle i mere vind, men at arbejde ombord i forbindelse med fysisk hjælp til en havarist, vil være en risikofaktor. Som tidligere nævn, er førerens oversigt begrænset til at være ca. 225º fra ret for til 22½º agten for tværs, hvilket giver en blind vinkel på 135º agter. Det giver nogle udfordringer både ved havnemanøvre i småhavne med mange lystbåde og snævert plads - og ved tæt nærmelse af en havarist eller person i vandet under dårlige vejrforhold.

På MIF-M typerne kan det til dels løses med sidespejle, et bagudrettet kamera koblet til den store skærm med en omskifter. (MaxSea skærmen), og ikke mindst et prajeanlæg til personerne på dækket, da det stort set er umuligt at råbe folk op fra styrhuset.

 

Broopbygningen bærer helt tydeligt præg af, at skulle betjenes af en person. Hvilket i den sammenhæng giver god mening. Men til vores brug vil det være hensigtsmæssigt med en opdeling til navigatør, fører og radiogast. Det betyder, at alt hvad der har med kommunikation at gøre skal sidde samlet - og ikke tre forskellige steder.

 

Alle var enige om, at det havde været et særdeles lærerigt togt med spændende udfordringer, både med hensyn til vejret men også hvad angår MAS indsatserne.

I de forskellige havne vi anløb, havde vi i flere tilfælde en god snak med flere lystsejlere, som havde læst om vore 2 indsatser i Horsens Folkeblad. Alle var glade for, at vi var synlige på vandet, hvilket gav dem en tryghedsfornemmelse, og der var generelt stor ros til vore indsatser.

 

Jeg for min part har haft en rigtig god oplevelse, og vil gerne udtrykke min tak til alle for en god indsats.

 

Med venlig hilsen

 

Terkel

 

 

 

 

 

 

 

 


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224