Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er vi?

Om Hjemmeværnet
 
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
 
 
Vores vision
Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 Marinehjemmeværnet i Kalundborg
 
 
Siden 1950 har vi haft en Marinehjemmeværnsflotille i Kalundborg. Flotille 251, der hører under Marinehjemmeværnsdistrikt ØST.
Flotillens faste tilholdssted og kommandostation er Banegårdspladsen 1, 1sal.
Vort fartøj er en af de nyeste typer, den har en 12 mands besætning og er konstrueret og udstyret specielt i overensstemmelse med Marinehjemmeværnets ønsker og behov. Den er altså skræddersyet til, sammen med en veluddannet besætning, at løse de pålagte opgaver. Fartøjet hedder MHV 912 ”HOLGER DANSKE" 
 
 
 
Hvad er flotille 251
 
Flotille 251 er den eneste Hjemmeværnsflotille i Nordvestsjælland. Vi dækker området fra Sjællandsodde i nord til Høng i syd, og fra Storebælt i vest til Holbæk Fjord i øst. Så det er faktisk et temmelig stort område, vi omfatter. Siden oprettelsen har vi været i konstant udvikling både hvad mandskab og materiel angår. 
 
Andre af Marinehjemmeværnets opgaver er Maritime Force Protection  (MFP) af Søværnets installationer på land. Det vil sige at sikre disse installationer, således at adgang for uvedkommende forhindres og at disse installationer ikke ødelægges. Tidligere blev disse opgaver varetaget af værnepligtige i Søværnet
Til det formål er der oprettet en række Bon flotiller, i Kalundborg har flotille 251 til opgave at oprette en  MFP deling der skal dække det Nordvestsjællandske område, til dette formål skal der bruges mange mennesker med mange kvalifikationer . Ca. 22 personer.
Så hvis du ikke er til søen er der en plads til DIG på land .
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring