Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Ændring af Corona restriktionerne Juni 2021

Tidligere indførte lempelser af de nationale restriktioner har nu ledt til ændringer for Marinehjemmeværnet.
 

07-06-2021

På baggrund heraf og med reference til ”Plan for Marinehjemmeværnets Genåbning 1.0”, beordres følgende, gældende fra d.d.:
 
•         Forsamlingsforbuddets grænse for indendørs aktiviteter øges til 50 personer.
 
•         Forsamlingsforbuddets grænse for udendørs aktiviteter øges til 100 personer.


Følgende gælder fortsat:

 

·         Alle flotiller i MHV er fortsat i fase 4.

 

·         Afstandskrav på 1 meter.

 

·         Operativ opgaveløsning, operativt nødvendig mødevirksomhed samt uddannelses- eller øvelsesvirksomhed med henblik på opretholdelse af operativ indsættelses- og beredskabsevne er fortsat ikke omfattet af afstandskravet og forsamlingsforbuddets begrænsninger.

 

Råderummet for FH vil fortsat være fase 4 for alle flotiller i MHV, og FH skal endvidere fortsat orientere sig om lokalt (pr. sogn eller kommune) indførte restriktioner og tilrettelægge eller justere aktiviteterne hensigtsmæssigt herefter.

 

Hjemmeværnets nationale uddannelses- og øvelsesaktiviteter, mødeaktiviteter i flotillerne med fagligt indhold samt musikvirksomhed genoptages således i fuldt omfang, idet gældende restriktioner og anbefalede smittebegrænsende tiltag til enhver tid skal iagttages. Afsluttende sociale sammenkomster indeholdt i øvrige aktiviteter kan gennemføres under iagttagelse af de anbefalede foranstaltninger for smittespredning, samt de gældende restriktioner generelt, herunder forsamlingsloft og hensynet til operative grupper.

 

Det er forventeligt (specifik udmelding herom tilgår senere), at internationale aktiviteter samt udlandssejladser kan gennemføres fra 1. juli, i dét landes gældende nationale restriktioner også iagttages.

 

Alle i Marinehjemmeværnet bidrager fortsat til at mindske smittespredning ved smitteminimering i form af de generelle forholdsregler for hygiejne samt påbud om mundbind for personer, der ikke indgår i den primære operative gruppe, hvor restriktionerne (herunder afstandskrav) ikke kan overholdes. Derudover tager flotillecheferne forholdsregler for muligheden for smitteopsporing og "superspredning", i dét flotillerne opdeles i "operative grupper" iht. vedhæftede udgivne "COVID-19 retningslinjer af 20. august 2020".

 

Alle flotiller opfordres til at indarbejde anvendelse af "CORONA-Passet" i forbindelse med aktiviteter. I praksis udøves dette ved at anbefale medlemmerne at fremvise negativ coronatest, som maksimalt er 72 timer gammel, i forbindelse med fremmøde til aktiviteter - særligt i forbindelse med sejlads. Det skal bemærkes, at MHV ikke kan stille krav herom, men udelukkende lade dette være en anbefaling.

 

Pas fortsat godt på jer selv og hinanden.

 

CLAUS FRIIS

PL FH

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring