Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Kransenedlæggelse i Dragør.

For tredje gang afholdte Marinehjemmeværnet i Dragør med Chefen for Marinehjemmeværn samt Amager Marineforening mindehøjtidelighed for Roflotillens kamp mod det engelske linjeskib AFRICA ved Falsterbo den 20. oktober 1808.

21-10-2018

Tekst : Lars Augsburg, Foto: Jørgen Avmyg Larsen

Kampen markeres hvert år på dagen, den 20. oktober, med en kransenedlægning ved
St. Magleby Kirke hvor der er rejst et mindesmærke, en sandstensstøtte, for de omkomne danske og norske orlogsgaster. Efterfølgende lægges der en buket ved mindesmærket i Dragør Havn. Mindesmærket og kanonen ligger ved sejlklubben på Dragør Havn.
Kanonen ved mindesmærket er den der sprang, og dræbte 5 danske orlogsgaster i 1808.

Den 20. oktober 1808 sejler den danske roflotillen ud fra Dragør havn. Bestående af 25 kanon og mortérbåde og med kommandørkaptajn Johan Cornelius Krieger som chef.
Om eftermiddagen, ud for Falsterbo, møder roflotillen det engelske linieskib AFRICA.
AFRICA var del af en konvoj på 137 skibe, som var på vej fra Karlskrona op igennem Øresund. AFRICA var ført af kaptajn John Barrett.
Kl. 14.55 åbnedes ilden lidt syd for Flinterenden. Under heftig beskydning fra de danske fartøjer tilføjedes AFRICA voldsom skade, 70 danske kanonkugler sad i dens skrog.
Forfølgelsen af AFRICA blev ved mørkets frembrud opgivet, og mens man opgjorde tabene på begge sider, sejlede rokanonbådene tilbage til Dragør.

På dansk side havde man 25 faldne og 34 sårede orlogsmænd, en enkel var fra Dragør. På engelsk side havde man 10 faldne og 42 sårede.

AFRICA blev nødtørftigt repareret ved Karlskrona, og efter 3 måneders værftsophold i Chatham stod linieskibet atter til søs, med togter i Østersøen og i Nordamerikanske farvande.
Linieskibet blev kasseret i 1813 efter 32 års tjeneste.

Kommandørkaptajn Johan Cornelius Krieger endte med at få det ansvarsfulde embede som Holmens overekvipagemester, Krieger blev kammerherre i 1808, og i 1809 Kommandør af Dannebrogordenen, 1812 Dannebrogsmand og fik Storkorset 1815. Krieger død den 9. juli 1824.
Opgaven med mindehøjtideligheden har Marinehjemmeværnet overtaget fra Søværnet.

Flotille Chef
Lars Augsburg

 


Mindetale på St. Magleby kirkegård, inden kransenedlæggelse.

 
 

Marinehjemmeværnets chef Kommandør Henrik Holck Rasmussen ved kransenedlæggelsen ved mindemonumentet i Dragør havn.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring