Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

1 Støt støt – 2 Spring

1 Støt støt – 2 Spring, Nyt fra kompagniet

15-01-2017

1.

”1 Støt støt – 2 Spring !” – Uddammelsesaften med fart på.

Af; Marc B. Larsen

 

Der blev råbt og løbet igennem, da torsdag d. 12/1 stod på indøvelse af delt og samlet stillingsskifte. Vi startede som altid med appel ved flagstangen, hvorefter vi gik ud i grupperne og påbegyndte klar til kamp under egen -sikring. Efter at have gennemført klar til kamp, fortsatte vi med indøvelse af huskeordene for delt og samlet stillingsskifte: #1 ”KANÆVEJFOSKI, KANÆFOSKI, ANÆKI, NÆKI.” # Det har været et ønske fra ledelsen i kompagniet, at lade gruppeførerne stå for en større del at uddannelsen ude i grupperne, hvorfor det også var førerne som selvstædigt stod for opgaven denne aften. Senere rykkede vi ud i terrænet og stødte på forskellige momenter som vi måtte handle ud fra. Sammensætningen af helt nye medlemmer såvel som 'gamle', så ud til at fungere fint og alle gik til opgaven med stort gåpåmod og indlevelse. Der blev virkelig råbt og løbet igennem, når skuddene lød og der blev kommanderet 1 støt støt - 2 spring!

 

1# ”Kommando til ildens ophør, avertissement, næste stilling, vejen dertil, formation, sikring / støtte, klarmeldinger, iværksættelse” (Huskeord man bruger til delt eller samlet stillingsskifte).

 

2.

Alt personel med Ma-nr, bedes gå på KMP-AKOS på hjv.dk, på datoen 31. december 2017,

Og her tilmelde sig 1 af de muligheder, 1, 3, eller 6 timers beredskab.

Den af de 3 aktiviteter i tilmelder jer, SKAL være det antal timer i vurdere i på en gennemsnitsdag fra nu t.o.m. 31. december 2017, vil være om at nå Søgaard Lejren i fuld Kampuniform i tilfælde af i bliver kommanderet ind.

 

3.

De der ikke har gyldigt FØHJ bevis, har mulighed for at tage et 14 timers kursus i Søgaard Lejren, enten d. 28 – 29. januar, eller d. 25 – 26. februar 2017

Begge kurser er at finde på KMP-AKOS på hjv.dk

 

4.

HVKAAB afholder årligt Våbeneftersyn d. 24. januar 2017,

Der gøres opmærksom på at der her er mødepligt for alt personel med våben, og personel med særligt funktionsmæssigt ekstra udstyr. Ved tvivl, spørg din foresatte eller FSBM.

 

 

5.

Ligesom alt personel bedes sikre sig gyldigt FØHJ bevis, beder KC også alt personel sikre de har Q i K7 skydning. Næste chance for at komme på skydebanen er under ØV Nytårskur som HVKSON afholder i Søgaard DTG. 210800JAN17A – 212200JAN17A.  husk tilmelding på hjv.dk

 

6.

På næste Kompagniaften d. 19. januar 2017, vil det overordnede emne være;

Ildoverfald, Genordning, FADSUM.Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224