Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Kompagniets fremtidige opgaver: en skarpere bevogtningsprofil

Fra 1/1-2020 overgår HVK AROS til bevogtningskompagni med særlige kompetencer. Derved får kompagniet en skarpere profil med tydelige opgaver. Hvordan og hvilken betydning det får, kan du læse her.

11-12-2019

Af KC Lotte Klærke


 

Virkeligheden overgår nogle gange/ofte planerne. Hjemmeværnskompagni Aros har i lang tid vidst, at vi om nogle år ville få nye opgaver og skulle "aflevere" vores infanterideling på sigt. Men som præsenteret til torsdagens kompagniaften, sker virkeligheden nogle gange hurtigere end planlagt. Den civile og politiske situation, Hjemmeværnets øgede opgaver og ændringer i Distrikt Østjylland som f.eks. ændring i størrelse og specialisering af kompagnier i Aarhus har rykket situationen frem. Lige som jeg i tæt dialog med både førere og distrikt, har kunnet mærke at kompagniet var klar til ændringen.

For at kunne imødegå de nye opgaver og sikre det rette fokus ændres kompagniets status derfor fra 1/1-2020 til nedenstående.

Vores infanterideling ændres til en bevogtningsdeling, Støtteforplejningsgruppen nedlægges og 1. og 2. bevogtningsdeling får tilført en ekstra gruppe: Hindre- og konstruktionsgruppe (HK).

I praksis vil nuværende 1. bevogtningsdeling og infanteridelingen lægges sammen til 1. bevogtningsdeling med Henry Danielsen som DF og Anders D. Bæk som NK. Det ser vi frem til J


 


 

Kompagniets kompetencer/ekspertområder

Vi har, som kompagni, haft mere og mere fokus på bevogtning den sidste tid - både ud fra opgaver og operative forventninger samt fokus fra politiske hold. Kompagniets kompetencer vil for fremtiden have følgende fokus.


 

Opgaver

"Vi er en militær beredskabsorganisation - dette er kerneopgaven. Med udgangspunkt i kerneopgaven og fordi vi er dem vi er, kan vi løse de øvrige opgaver"

1. Bevogtning af operative objekter Brabrand/Aarhus/hele Østjylland – de første på stedet til hver en tid
2. Støtte til forsvaret v. uddannelse og indsættelse
3. Støtte til samfundet
Skal kunne stille:

                      1 GRP på 1 time – helst 2 GRP
                      Yderligere 1 GRP på 3 timer
                      2 certificerede GRP
                      Opstille KSN/føringshoved for 3-4 GRP op til 2 døgn (1 time varsel)

Kompetenceområder

Bevogtning

  • Planlægning, logistik, administrativ, operativ, uddannelse
  • Vejledning og uddannelse af andre UAFD
  • Hjemmeværnscontainer og logistik/koordinering omkring denne
  • Central viden om distriktets operative primære objekter
  • Hurtig reaktion
  • Ingeniørmæssig ekspertise ifht etablering af bevogtning.
Operativplanlægning 
Uddannelsesplanlægning og instruktørvirke
Støtte til INF-opgaver


 

Materiel og aktiviteter

Som udgangspunkt får det ikke de store ændringer i hverdagens aktiviteter eller materiel - dog er der en større forventning til at kompagniet kan sine opgaver og vi stiller hver gang.

Er du på nuværende tidspunkt infanterist med rastudstyr udleveret, vil vi arbejde på at dette beholdes i personligt udlån. Øvrige i primært 1. og 2. BEVDEL vil kunne få personligt udleveret fra FSBM Morten Bærendsen.
De tunge våben herunder LMG skal afgives til andre delinger i distriktet. Til gengæld vil vi få tilgang af andet bevogtningsmateriel, hindremateriel og større mulighed for arbejde med Hjemmeværnscontaineren.

I forhold til aktiviteter går vi fra SKAL til KAN i forbindelse med infanteriaktiviteter, men ellers vil de store aktiviteter ikke ændres. Som I kan se på hjv.dk er AKOS fortsat fokus på "train as you fight" og ud i felten. Lige som der vil komme ny uddannelse til Hindre- og konstruktionsgrupperne.
For at løse opgaverne tilfredsstilende forventes fortsat god fysisk form, gode feltmæssige færdigheder og gode bevogtningsfærdigheder - både enkeltvis og som gruppe.

Hvad sker så nu? Hvad skal du?

Til kompagniaftenen blev dette præsenteret for kompagniet. Inden da har ledelse og BM været en del af processen sammen med distriktet.
I slut januar samles alle nuværende og kommende BM til en dag med enkadrering og arbejde med dette. Herudover er en proces omkring materiel gået i gang for FSBM og NK.

Ønsker du at være i 1. bevogtningsdeling efter 1/1-2020: Send ønske om funktion samt 2 du ønsker at være i gruppe med SENEST 1/1-2020 til NK/DEL Anders D. Bæk, NK Sidsel Alsing eller Jesper Roost.
Herunder også hvis du ønsker at være GF/NK i en af de nye grupper.

 
Ønsker du at være i KDODEL eller 2. BEVDEL og er det allerede:
Slap du bare af. Du vil blive kontaktet, hvis du ikke allerede har fået besked.

Ønsker du en anden deling eller et andet kompagni: Kontakt KC Lotte Klærke eller NK Jesper Salling SENEST 1/1-2020.
Jeg ved, at dette vil få nogle til at overveje nye udfordringer, og det er selvfølgelig helt i orden. Vi vil gerne hjælpe til at det sker på en ordentligt måde.

Hører vi intet tager vi beslutningen for dig…
 

Fakta


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring