Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Værdier og vision

​Vision

"De siger, at vi er distriktets bedste kompagni."

Hjemmeværnskompagni AROS er et godt enkadreret kompagni, som har robusthed til at løse stillede opgaver tilfredsstillende uden at skulle gå på kompromis med egen uddannelse.

Vi er et anerkendt og visionært kompagni, der går ydmygt til opgaver og hvis dagligdag bærer præg af åbenhed og gennemsigtighed samt at vi er en del af en militær organisation.

Kompagniet er en attraktiv samarbejdspartner, som bidrager med viden og støtte til distrikt, øvrige kompagnier og samfundet.


 KERNEVÆRDIER FOR BEFALINGSMÆND – HVK AROS

Du udgør rygraden af kompagniet, og du er det vigtigste led i kompagniet… Det er dig, de øvrige i kompagniet ser op til. Derfor er det også vigtigt, at du udviser et godt eksempel.

At være befalingsmand i Hjemmeværnet kræver stor selvdisciplin og selvopofrelse, hvor man sætter opgaven, sin enhed og sit personel før sig selv. Gør man det rigtigt, er der garanti for at få det gode tifoldigt igen.

”Den der har evnen, har også forpligtelsen”

”Først hestene, så folkene og så én selv”

 

Rollemodel

Du indgår i et forpligtende fællesskab, hvor du skal lede og vejlede andre frivillige. Du tager ejerskab for kompagniet og dets opgaver, og deltager aktivt i såvel enhedens som kompagniets aktiviteter.

Du stiller krav og forventninger til din enhed, til kompagniet og de øvrige medlemmer.

Du inspirer og motiverer din enhed og øvrige medlemmer i kompagniet. Ved at bruge din egen person aktivt, viser du vejen frem og hvordan tingene skal gøres.

Mandskabsbehandling

Du behandler dit personel med værdighed og respekt og med en grundlæggende forståelse for personellets forskelligheder og for, at vi alle er frivillige. Du virker derigennem til den fællesfølelse, samhørighed og kommunikation, der er så vigtig i en enhed.

Du tager af egen drift hånd om situation​er og leder dit personel med beslutsomhed. Du løser opgaverne ved at bruge dit personels ressourcer så optimalt som muligt.

Du tolerer ikke opførsel, der går imod Hjemmeværnets og kompagniets værdier og normer, og handler resolut, hvis noget sådant skulle opstå.

Faglighed

Du er grundlæggende praktikeren, der får tingene til at ske via en stærk faglig kunnen. Du er bevidst om din egen og din enheds kunnen, og er til stadighed medvirkende til at forbedre og udvikle både egne og personellets kompetencer alt efter behov og situation.

Du samarbejder med andre om løsninger og prioriterer den daglige kommunikation og relation førere imellem.

Du har evnen og viljen til at udføre effektiv kontrol. Dette gøres ved at observere og vide hvad, der skal ses efter under kontrollen. Du vil i samarbejde med nærmeste førere altid afslutte kontrollen med en handling, som enten kan være en korrigering eller en fastholdelse.

 

        

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring