Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Hjemmeværnets 70 års jubilæum i Hjemmeværnskompagni Djursland

Den 4. juni 2019 festligholdt Hjemmeværnskompagni Djursland Hjemmeværnets 70 års jubilæum med en festlig dag, hvor både hjemmeværnsoldater og ledsagere var inviteret med. Der deltog ca. 45 personer, hvoraf de fleste var medlemmer af Hjemmeværnet.

22-07-2019

Den 4. juni 2019 festligholdt Hjemmeværnskompagni Djursland Hjemmeværnets 70 års jubilæum med en festlig dag, hvor både hjemmeværnsoldater og ledsagere var inviteret med. Der deltog ca. 45 personer, hvoraf de fleste var medlemmer af Hjemmeværnet. Der var arrangeret rundvisning i historisk samling i bygning nr. 121, hvor Asger viste rundt og fortalte. Nogle kunne gense uniformer og udstyr fra da de oprindeligt blev medlem af HJV. Historisk samling har en meget stor samling af skriftligt materiale og Jane Sørensen kunne genfinde meddelelse om hendes egen optagelse i Danmarks Lottekorps. Man kunne ønske, at Historisk samling havde bedre udstillingsmuligheder og mulighed for udstilling af våben, som interesserer mange medlemmer. Det kan måske komme på et tidspunkt.

Udover rundvisning var der arrangeret spisning i Uddannelsescentret, bygning nr. 122. Her havde Ole Loumand og frue sørget for en meget flot borddækning med bl.a. blomster. Ole Loumand havde desuden sørget for mad og drikke. Om det var en kogekone eller en kok, der stod for maden blev jeg aldrig klar over, men hun formåede at lave en tre retters menu inden for budgettet. Hun er desværre ikke medlem af HJV og ikke lige interesseret i at blive medlem. Både forret, hovedret og dessert smagte godt og der var rigeligt af det. Ole Loumand havde også stået for indkøb af vin m.m. til maden. Specielt rødvinen skal fremhæves. Den smagte særdeles godt og festtaleren/gæstetaleren OL Finn Jensen, CH/HDEJY fik noteret navnet på vinen til senere indkøb til eget brug. OL Finn Jensen talte om HJV 70 årige historie og de krav, der gennem tiden har været til HJV frivillige. Han talte om HJV markering af 70 års jubilæet i Nymindegab med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen og Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Kronprinsessen blev ved denne anledning udnævnt til kaptajn i Hjemmeværnet. Rent rangmæssigt taler man om, hvor gammel man er i en grad. OL Finn Jensen meddelte CH/HVK DJL, at han rangmæssigt er over Kronprinsessen, da han er udnævnt før, men han skulle nok ikke regne med at kunne gøre brug af dette overfor Kronprinsessen. Udover Kronprinsessen talte OL Finn Jensen om Dronningen og her fortalte han om sin audiens hos majestæten, da han skulle takke for udnævnelse til oberstløjtnant. Hendes Majestæt Dronningen har været i HJV, nærmere bestemt i Kvindeligt Flyverkorps med rang af major (MJ). Majestæten bemærkede til OL Finn Jensen, at hun havde mødt mange HJV-soldater, som er medlem af HJV med hjertet. OL Finn Jensen talte derefter om de mange udfordringer der er for HJV nu og for den enkelte HJV-soldat. Han talte desuden om de kommende opgaver for HJV og herunder om de opgaver HVK DJL skal forvente. Han takkede desuden for invitationen og for KMP indsats.

KN Frank C. Lassen, CH/HVK DJL takkede OL Finn Jensen for deltagelse og for talen. Han takkede desuden de fremmødte for deltagelse i HJV 70 års jubilæum, som samtidig er et jubilæum for KMP egen 70 årige historie, da KMP kan føre sin historie helt tilbage til hjemmeværnsforeningerne og til modstandsgrupper på Djursland. HVK DJL udgør nu et af HVK på Djursland, men alle tidligere HVK på Djursland er gennem tiden blevet sammenlagt i det nuværende HVK DJL. Frank C. Lassen takkede for personellets støtte og deltagelse i KMP aktiviteter og henviste til Dronningens vending om "at man er medlem af HJV med hjertet". Dette ses at være tilfældet hos en del af KMP mandskab. Frank C. Lassen takkede Ole Loumand for dennes indsats i forbindelse med både planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen. I forbindelse med planlægning af aktiviteter for 2019 i efteråret 2018, i forbindelse med AKOS, var det Oles helt klare holdning, at vi skulle have en fest i anledning af HJV 70 års jubilæum, når vi nu havde haft fest både ved 25 år, 40 år, 50 år og 60 år. Det blev som Ole ville have det og det var godt.

Tidligere kompagnichefer, der har været chef for KMP, der nu er sammenlagt med HVK DJL eller chef for HVK DJL fortalte om egne oplevelser som kompagnichef. Ole Loumand lagde for og flere fulgte op, bl.a. Hans Thiim Müller. Det er tanken, at alle tidligere kompagnichefer, der har været chef for et KMP, der er sammenlagt med HVK DJL eller som har været chef for HVK DJL anmodes om at beskrive deres tid som kompagnichef. Disse beskrivelser samles og bliver et supplement til KMP historiske samling. Man skal have været chef for et kompagni, der enten er blevet sammenlagt med HVK DJL eller man skal have været chef for HVK DJL og man skal fortsat være medlem af HVK DJL.   

Tak til alle deltagere, både HJV-soldater og ledsagere, som gjorde denne aften meget hyggelig.

KMP Ledelsen har besluttet, at vi fremover skal have flere sociale aktiviteter, hvor der er en sommerafslutning i 2020 i tankerne, hvor der vil blive tale om noget, der minder om KMP-festen fra tidligere år. Mere herom vil både fremgå af AKOS 2020 og vil blive beskrevet på vor hjemmeside samt i INFOBREVE.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring