Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Inforbrev 02 2017

INFOBREV 02 2017

24-06-2017
INFOBREV 02/2017 HVK DJL
 
 
 
 
 
Hjemmeværnskompagni Djursland (HVK DJL) fortsætter med INFOBREVE, nu nr. 02/2017.
 
 
Nu er der snart gået et halvt år og der er sket meget i Kompagniet. KMP ledelsen vil gerne takke for det gode samarbejde og ser frem til fortsat godt samarbejde fremover.
 
Vi skal fortsat stille personel til Beredskabsstyrken. Certificering af det første hold skete den 3. juni 2017 og vi fortsætter med uddannelse af det næste hold i 2. halvår. KMP skal stille mindst en gruppe og har du ikke taget uddannelsen i 1. halvår, skal du tage den i 2. halvår. NK/KMP, Erik M. Larsen vil kunne oplyse om uddannelseskrav for at kunne deltage i denne styrke.
 
VJTF-styrken fortsætter året ud og afsluttes med udgangen af februar måned 2018. Her er også krav til uddannelse og gyldige Q’er. Kravene er dog ikke så store som til Beredskabsstyrken. Er du ikke tilmeldt Beredskabsstyrken og/eller VJTF, kan det nås endnu. Tal med NK/KMP Erik M. Larsen, hvis du er interesseret.
 
Hvis du ikke ved, hvad Beredskabsstyrken og VJTF-styrken er, får du her en kort forklaring. Beredskabsstyrken er en tidsubegrænset styrke, som skal kunne støtte samfundet, hvis der bliver behov for bevæbnede vagter til bevogtning. VJTF-styrken er en tidsbegrænset styrke, som indtil udgangen af februar 2018 skal kunne sikre Forsvarets opbygning og udsendelse af militære enheder, primært til de baltiske lande. Styrken skal virke både ved udsendelse og hjemtagelse. Hvorvidt en eller begge styrker skal indsættes afgøres på højere niveau og må forventes at ske efter en politisk beslutning. Forsvarets VJTF-styrke skal kunne udsendes inden for 7 dage.
 
Organisatorisk mangler vi fortsat nogle folk, både DF, NK/DEL, skydelærer, ITBM og sundheds- og træningsvejleder. Hvis der er nogen der har interesse i disse funktioner og opgaver, hører vi gerne fra jer. Skulle man være interesseret i at hjælpe PODEL, men mangler PO-funk uddannelsen eller Færdselsreguleringsuddannelsen, kan man kontakte UDSTOF, Henry H. Christensen. Han kan hjælpe med at finde det manglende kursus, således at man kan få taget uddannelsen. PODF Torben H. Jensen vil sikkert blive glad for al den hjælp han kan få. 
 
Vi kan konstatere, at der er nogle der har forladt KMP, både i 2016 og her i 2017, til fordel for andre Hjemmeværnkompagnier, men også at nogle er på vej tilbage. KMP ledelsen ønsker dem velkommen tilbage. KMP vil også gerne ønske nye medlemmer velkommen og kan se, at ROF m.fl. arbejder på at få flere medlemmer. Hvis du kender nogle, som du skønner, kan være et aktiv for KMP, så tag dem med til en Uddannelsesaften. Giv besked til ROF, Morten B. Andreasen og/eller NK/KMP eller KC. Vi taler gerne med dem, hvis der er behov for det.
 
Vi kan også konstatere, at HVK DJL stillede ca. halvdelen at det personel HDEJY stillede ved faneoverrækkelsen til Landsdelsregion Vest (LRGNV) den 2 MAJ i Skive og vi fortsætter med at støtte de skydende enheder i Hevring samt vi har nu også hjulpet ved Folkemødet i weekenden 16-19 JUN 2017. KMP både kan og vil hjælpe, tak for indsatsen til alle, også til aktiviteter, der ikke er nævnt her.
 
Hjemmeværnet har taget nye tiltag i brug og man behøver ikke at være hverken ung eller atletisk for at blive medlem. Har et kommende medlem interesse for at komme i KDODEL (Kommandodeling), vil der ikke blive stillet de samme fysiske krav, som hvis man vil i BEVDEL (Bevogtningsdeling) eller i en INFDEL (Infanterideling). Både SIGGRP (Signalgruppen) og FSGRP (Forsyningsgruppen) kan bruge flere folk.
 
I 2. halvår 2017 fortsætter vi med uddannelsesaftener, hver 1. tirsdag i måneden, bortset fra august, hvor det bliver 2. tirsdag i måneden. I 2. halvår starter vi også BM-møder op. Efter ønske bliver det den 3. tirsdag i måneden, bortset fra oktober, p.g.a. efterårsferien. Møderne vil blive oprettet på HJV.DK. Der bliver tale om to forskellige former for møder. Det ene, BM-møder er for alle BM (befalingsmænd) og OFF (officerer) i KMP. Den anden type møde, O-GRP Møde, er for KC, NK, UDSTOF, DF og særligt indbudte. Se på HJV.DK, hvornår de to typer møder konkret gennemføres.
 
Vi fortsætter med undervisningen med emner indenfor Bevogtning. I august gennemgår vi Regler om magtbeføjelser og magtanvendelse, i september Konflikthåndtering og i november gennemgår vi indholdet af Bevogtningscontaineren, som står ved Hjemmeværnscentret (HJC TIR). Emnet for uddannelsesaftenen fremgår af vor AKOS (AKtivitetsOverSigt). I oktober gennemfører vi en mørkeskydning som vor Uddannelses-aften.
 
Den 23. september 2017 gennemfører vi en Samarbejdsøvelse, hvor vi kombinerer Fastholdelsesarrangementet og lidt militærtræning med, forhåbentligt, nogle sjove og lærerige timer.
 
Den 30. september 2017 gennemfører vi praktisk uddannelse og indøvelse i forskellige dele af bevogtningsuddannelse, bl.a. afsøgning (search) af køretøjer og personer samt uddannelse i SIGNALEMENTSLÆRE. Denne uddannelse/øvelse, hvor vi får afprøvet det lærte, giver mulighed for at få et Q for gennemført uddannelse i bevogtning. Der er tale om en lørdag og øvelsen vil vare ca. 12 timer.
 
Den 4. november 2017 gennemfører vi 2. del af BM-weekenden, som startede den 28. januar 2017. Vi håber, at denne dag vil kunne bruges til at afslutte det påbegyndte i januar måned og ikke mindst, give anledning til at se fremad og øge samarbejdet og opnå fælles mål.
 
Vi gennemfører også BM-uddannelse, sammen med andre KMP i november 2017. Tidspunktet og stedet fremgår af HJV.DK. Formålet er selvfølgelig at gøre vore BM bedre og samtidig mulighed for at møde andre BM fra andre KMP. Den foreløbige plan indeholder eksercits og befalingsudgivelse og modtagelse. Det kan vi nok alle have brug for. Formålet er selvfølgelig, at få bedre BM og mere rutinerede BM.
 
Både som militær organisation og når vi er ude på opgaver, er der en forventning til os om, at vi kan førstehjælp (FØHJ). I 2. halvår 2017 gennemfører andre KMP førstehjælpskurser, som vi kan deltage i. Der gennemføres primært 6 timers kurser. Får man ikke sit Q for vedligeholdende FØHJ (6 timers kursus), skal man gennemføre et 14 timers kursus (Supplerende FØHJ). Sørg derfor for at få tilmeldt dig et af de vedligeholdende FØHJ-kurser, hvis du vil bevare dit gældende FØHJ Q. De personer, hvor deres Q udløber i 2. halvår 2017 har fået besked eller får besked fra den ledende førstehjælps faglærer, HDEJY. Kontakt UDSTOF, Henry H. Christensen, hvis du ikke selv kan finde et 6 timers FØHJ-kursus.
 
KMP personel skal fortsat gennemføre skydning, førstehjælp og funktionsrelateret tjeneste med i alt mindst 24 timer. HJV gennemsnit på landsplan er 168 timer/år. Nogen er langt over dette gennemsnit i KMP, men der er også dem, der knap har 24 timer. Tag fat i hinanden og kom til KMP aktiviteter eller indsættelser, der er rigelig mulighed for at opnå de 24 timer.
 
Alle aktive skal gennemføre skydning. Vi har også skydninger i løbet af året, ligesom HDEJY har nogle eller der er KMP der på HDEJY vegne gennemfører skydninger. Disse fremgår af HDEJY AKOS 2017. Vore skydninger fremgår af KMP AKOS. Spørg din GF eller DF, hvis du ikke kan finde dem på hjv.dk under Aktiviteter.
 
Efter at have deltaget i nogle af KMP skydninger, kan vi konstatere, at der ikke kommer så mange til vore skydninger, selvom skydningerne både er interessante og udviklende. Skydningerne foregår på Constatia Skydebane og Fløjstrup Skydebane. Begge baner ligger i forholdsvis kort afstand fra Tirstrup.
Er du ny i KMP og endnu ikke har gennemført LPU (LovPligtigUddannelse) 1-4 eller mangler du et eller flere af kurserne, kan du kontakte din GF, DF eller UDSTOF for oplysning om, hvornår de forskellige kurser gennemføres. LPU 1-4 skal gennemføres inden for 3 år fra optagelsestidspunktet. Gennemføres de ikke ophæves kontrakten med HJV. Ophævelsen af kontrakten foretager HDEJY. Hjemmeværnsdistrikt Østjylland (HDEJY) har startet en lokal mulighed for at gennemføre LPU 1-4. For tiden gennemføres uddannelsen kun i Aarhus/Brabrand.
 
Mangler du noget af din funktionsuddannelse eller din BM-uddannelse, kan du kontakte din GF, DF eller UDSTOF, for oplysninger om, hvor og hvornår de aktuelle kurser/uddannelser gennemføres. Kompagniet gennemfører Enhedsuddannelser i 2018, sammen med andre KMP.
 
KMP opfordrer til, at man tager den uddannelse man mangler og helst så hurtigt som muligt. Mangler man flere dele, kan man kontakte UDSTOF, som kan medvirke til at lave en uddannelsesplan for den enkelte. En uddannelsesplan viser de uddannelser man mangler i ens nuværende funktion og der kan anføres, hvornår man vil tage de enkelte uddannelser man mangler.
 
Vi ses derude!
 
Kompagnichef: KC Frank C. Lassen – HVKDJL-KC@HJV.DK
Næstkommanderende kompagni: NK/KMP Erik M. Larsen – HVKDJL-NK@HJV.DK
Uddannelsesstøtteofficer: UDSTOF Henry H. Christensen – HVKDJL-UDSTOF@HJV.DK
Rekutteringsofficer: ROF Morten B. Andreasen – HVKDJL-ROF@HJV.DK
Kontaktofficer: KOF Leo Jensen – HVKDJL-KOF@HJV.DK
 
 
På KMP ledelsens vegne
 
Frank C. Lassen
KC/HVK DJL     

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224