Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Ledige stillinger

Mangler du et job eller udfordringer som frivillig i Hjemmeværnet, så kan du her se hvilke job, der er ledige ved Hjemmeværnskompagni Favrskov.

​​I nedenstående oversigt kan du se de ledige stillinger
​​Rang  Stilling​
Bemærkninger​
Kommandodeling
​MG ​Sundheds- og træningsvejleder


1. Bevogtningsdeling

​MG Geværskytter

2. Bevogtningsdeling
   ​ 
OS​ Næstkommanderende
​MG ​Signalmand/kører
SG
Gruppefører
​KP
Næstkommanderende i gruppe
​MG
Geværskytter

For ikke medlemmer af Hjemmeværnet, kan du sende en mail til hvkfrs-info@hjv.dk Anfør i mailen hvilke(n) stilling du er interesseret i, og vi kontakter dig snarest med henblik på ansøgning om optagelse i Hjemmeværnet.
 

Delingsfører for Bevogtningsdelingen
Er du delingsføreren, der ønsker at tage ansvar for delingens føring, uddannelse, disciplin og faglig tjeneste? Delingsføreren, der tager ansvar for delingens og personellets forberedelse og gennemførelse af bevogtningsoperationer, herunder reorganisering/genordning? Så er du måske vores kommende løjtnant ved vores kompagni.

 
 
 
 • Skal gennemføre våbenkontrol, kontrolskydning og våbeneftersyn årligt, hvis våben er udleveret.
 • Skal under udførelse af en opgave, overholde krigens love, soldatens kort, førerens kort eller dansk lovgivning, jf. situationen.
 • Skal straks melde særlige hændelser til kompagnichefen.
 • Skal overholde de for situationen gældende sikkerheds- bestemmelser.
  Gennemføre funktionssamtale med direkte underlagt personel.
 • Er ansvarlig for information om kompagniets prioriterede aktiviteter til delingen.
 • Er ansvarlig for kontakt til direkte underlagt personel op til aktiviteterne.
 • Deltager i våbenkontrol hvis våben udleveret.
 • Deltager i støtten til samfundets samlede beredskab.
 • Er ansvarlig for føring af delingen under øvelse og indsættelse jf. enhedsbeskrivelse og føringsprincipper for delingen.
 • Er ansvarlig for ledelse af delingen jf. ledelsesprincipper for forsvaret.
 • Deltager i tilrettelæggelse, og gennemførelse af enheds- uddannelse på distrikts- og underafdelingsniveau.
 • Deltager i gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelser på delingsniveau.
 • Deltager i tilrettelæggelse af enhedsuddannelser på gruppeniveau.
 • Forestår gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på gruppeniveau.
 • Deltager i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af øvelser på delingsniveau.
 • Forestår planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af øvelser på gruppeniveau.
 • Ansvarlig for at underlagt personel har de til funktionen hørende uddannelser.
  Ansvarlig for tilrettelæggelse af personellets funktionsuddannelser.
 • Tilsikre at opgaver, der stilles delingen, løses tilfredsstillende og i overensstemmelse med kompagniets og de- lingens standard fremgangsmåder, samt øvrige taktikker, teknikker og procedurer, jf. gældende håndbøger ”Taktik for deling”, ”Taktik for gruppen” og ”Håndbog i bevogtning”.
 • Kunne føre delingen under indsættelse i.fm. bevogtning af et militært område i fredstid, eller bevogte et militært.
 • Ansvarlig for delingens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af pålagte opgaver, herunder kunne bevogte et objekt på befalet bevogtningstrin.
 • Sørge for at belastning af grupperne, personel og materiel fordeles ligeligt.
 

Kontakt
Stillingerne er til ansættelse som anført i skemaet øverest. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Hjemmeværnskompagni FAVRSKOV, Kurt Kristensen.
 

Vi vil bede dig om at søge stillingen via HVKFRS-INFO@hjv.dk. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

 
 
 
 
 
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224