Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnskompagni Hjørring

Hvem er vi?

​Hjemmeværnskompagni Hjørring, er et såkaldt "Områdekompagni", som er hjemmehørende i Hjørring. Vi har til huse på Åstrupvej 202, men bruger faciliteterne på Hjemmeværnsgården, "Vandstedgaard", Åstrupvej 200.
 
Vi løser Hjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund
 
HVK HJØ's særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. vi lægger vægt kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker. Alt dette er beskrevet i vort Værdigrundlag, som udgør spillereglerne i hverdagen.
 
Organisation
Kompagniet består af 3 delinger:
  • Kommandodelingen
  • Bevogtningsdeling
  • Sikrings- overvågningsdeling
 
Komandodelingen består et kommandoelement samt nogle støtteenheder, så som signal- og fosyningstjeneste. 
Bevogtnings- og Sikringsovervågningsdelingen består af 2 - 3 grupper på 8 - 10 m/k, som løser mange forskelligartede opgaver. Gruppernes medlemmer har forskellige forudsætninger, med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
 
Ledelse
Kompagniets ledelse bëstår af:
  • Kompagnichef Claus Holmen Møller, der den overordnet ans varlige for kompagniet
  • Næstkommanderende Ketty Kjærsgaard, som er ansvarlig for kompagniets uddannelsesvirksomhed i samarbejde med Uddannelsesstøtteofficeren.
  • Kommandobefalingshavende Charlotte J. Møller, der er ansvarlig administrtion af personel og økonomi.
  • Rekrutteringsofficer XXX, der er ansvarlig for informationstjenesten, internt og eksternt, herunder kontakt til nye medllemmer

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224