Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnskompagni Ikast-Brande

Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnets frivillige soldater er særlig uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.
 
Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spender lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver.
 
I de seneste år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
 
 
Hjemmeværnskompagni Ikast-Brande, ligger i den syd østlige del af Hærhjemmeværns Distrikt
Midt- og Vestjylland, vi grænser op til Hjemmeværnskompagnierene :
Infanterihjemmeværnskompagni Herning Nord
Infanterihjemmeværnskompagni Viborg
Hjemmeværnskompagni Herning Syd
Hjemmeværnskompagni Silkeborg
 
Somligeledes er kompagnier vi arbejder meget sammen med.
 
Vores primære opgave er Bevogtning & Støtte til Forsvaret og civile myndigheder.
Og her ud over støtte til det civile samfund.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision 
 
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
 
Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.
 

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224