Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Vores værdigrundlag

Vores værdier er det, der kendetegne os - det vi står for og arbejder for.

Vi udgør en selvstændig og frivillig enhed i en militær organisation, hvor vi baserer vores virke for Forsvaret og samfundet på:
 • Faglig dygtighed
 • Ansvarlighed og engagement
 • Parathed og imødekommenhed
 • Fællesskab, kammeratskab og samarbejde
I det følgende kan du se, hvad vi lægger i dette.

Faglig dygtighed:
 • Vi prioriterer, at vi løser vores opgaver på baggrund af en høj faglig dygtighed. Med faglig dygtighed mener vi, at vi individuelt og sammen (fra makkerpar til kompagni) vil besidde en høj militærfaglig dygtighed baseret på både uddannelse, træning og erfaring.
 • For alle førere er det derudover vigtig at prioritere førervirket – både mht. at være førere for egen enhed samt at gennemføre, træne og vedlige egen føreruddannelse.
 • Derfor prioriteres både uddannelse, uddannelsesplanlægning og træning højt i kompagniet.
 • Faglig dygtighed giver os troværdighed!

Ansvarlighed og engagementet: 
 • Vi går til opgaverne med åbenhed og engagement. Erfaring og rutine kan sikre at opgaverne bliver løst – men ansvarlighed og engagement sikre, at opgaverne bliver løst godt – og at vi lærer noget nyt, som vi kan tage med os – og bruge fremadrettet.
 • Vi holder, hvad vi lover – et ord er et ord – vi er til at stole på.

Parathed og imødekommenhed:
 • Vi har som udgangspunkt ”ja-hatten” på – og vi ser nye opgaver og tiltag, forandringer mm. som muligheder og tilbud, som vi forholder os nysgerrigt og konstruktivt til.
 • Forandringer kan være stressende for den enkelte og for enheden. Derfor er det vigtigt, at vi forholde os aktivt til forandringerne – se mulighederne, finder en vej og sætter os mål for forandringernes gennemførelse.
 • Vi er parate – med udgangspunkt i vores uddannelse og erfaring ser vi fremad!

Fællesskab, kammeratskab og samarbejde:
 • Fællesskabet er vigtigt for vores engagement – og derfor vil vi prioritere og dyrke fællesskabet. Fællesskabet er med til at sikre vores løbende engagement og tilknytning til den enkelte enhed og kompagniet generelt.
 • Ligeledes prioriterer vi også kammeratskabet og trivsel: Jo bedre vi kender hinanden – jo bedre kan vi hjælpe og drage omsorg hinanden, når der er brug for det. Både når vi er sammen i den militære ramme – og privat.
 • Vi hjælper hinanden, når der er behov for det – og vi gør det med anderkendelse og ved at støtte hinanden, give konstruktiv feedback og give en hånd med, når der er behov for det.
 • Traditioner giver fællesskab – og gode traditioner er værd at holde i hævd. For at en tradition er god, kræver det bl.a., at den har sin relevans og er inkluderende for alle. Mens fornyelse kan give ny energi og fremdrift.
 • Vi løser vores opgaver i fællesskab, vi løfter sammen og samarbejder – inden for den militære ramme!

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224