Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnskompagni Kjellerup

Hjemmeværnskompagni Kjellerup er et såkaldt "områdekompagni".

Vi er med til at løse hjemmeværnets kerneopgaver, som er bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund.

Vi var f.eks. med til at afvikle en del af de praktiske forhold omkring sikkerheden ved præsident Bushs besøg i 2005, samt under klimatopmødet COP15 i 2009.

Vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer.
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelsesog udviklingsønsker.
 
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
 
Værdi og ledelse:
Vi er en erfaren enhed, der gennem et højt uddannelsesniveau og en professionel indstilling sikrer at vore medlemmer, til enhver tid er i stand til at løse pålagte opgaver.
Vores ledelseskoncept er opbygget omkring troværdighed, ærlighed og gensidig respekt i kompagniet, samt i forhold til vore samarbejdspartnere.
 
Organisation
Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper/tropper indgår i en deling på ca. 30 M/K. Kompagniet har 3 delinger, én kommandodeling og to bevogtningsdelinger.
 
Kommandodelingen:
 
KMP-typer_01.jpg
Opgaver
Opgaverne består i at styre / støtte de øvrige delinger, herunder:

• Ledelse
• Administration
• Materiel
• Signaltjeneste
• Uddanelsesplanlægning
• Skydeuddannelse
 
Dette trænes teoretisk i vores kompagnilokale, og i praksis på øvelser i civile og militære områder. Uddannelsen tilrettelægges så realistisk som muligt inden for lovens rammer.
 
Aktivitetsniveau
Delingens aktivitetsniveau varierer fra højt til middel alt efter den enkeltes funktion.
 
Opbygning
• Kommandoelement (Ledelse)
• Uddannelsesstøttegruppe (Uddannelse)
• Kommandogruppe (Administration & signaltjeneste)
• Forsyningsgruppe (Materiel)
• Forplejningsgruppe (Forplejning)
• Støttegruppe ("Blæksprutter")
Bevogtningsdelingen:
 
KMP-typer_02.jpgOpgaver

• Overvågning, herunder aggressiv overvågning
• Bevogtnings- og sikringsopgaver
• Kampopgaver, bl.a. standse fjendenbved kamp fra stilling
• Indgå i katastrofeberedskabet

Grupperne i delingen kan indsættes selvstændigt, men som oftest vil opgaverne blive løst i den samlede deling,
 
Aktivitetsniveau
Denne deling har et højt aktivitetsniveau.

Opbygning
KMP-typer_04.jpg
 
Bevogtningsdelingstroppen:
 
Det ledende element med bl.a. en delingsfører der beslutter hvordan grupperne skal indsættes i de forskellige opgaver som delingen få fra kompagnichefen

 
 
 

Tre Bevogtningsgrupper:
 
Overvåger, bevogter, sikrer og udfører kampopgaver (grave sig ned, så man er beskyttet mod fjendens skud og har mulighed for at beskyde fjenden)

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224