Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Nyt domicil

Parade og åbent hus markerede lørdag Hjemmeværnskompagni Middelfarts flytning fra diskrete loftlokaler i Ejby til ny central placering på hjørnet af Stensgårdvej og Vandværksvej i Middelfart.

04-03-2019

​​​​

Stedet skal desuden danne ramme om Virksomhedshjemmeværnskompagni Syd, der hidtil har haft hovedkvarter i Odense.

 

Paraden startede med, at kompagniets fane, der var ført til fods fra Ejby, blev ført ind, og stillet op foran de fremmødte inviterede og kompagniernes egne medlemmer, og efter kompagnichef, Ulla Staugård Christensens velkomsttale var der taler af Middelfarts borgmester og chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn. Til slut blev fanen behørigt "ført til kvarter".

 

Hjemmeværnskompagni Middelfart dækker i dag Vestfyn fra Odense og Varbjerg til Middelfart og mod syd til Sandager.
- Kompagniet er på ca. 100 mand, og har indtil nu været usynlige for folk i Middelfart og andre af de større byer i området, så der er nu en stærk forhåbning om, at man igen kan vokse med den bedre eksponering på Stensgårdvej i en større by som Middelfart.

Kompagniet har i en årrække holdt til i ydmyge lokaler på førstesalen i Ejby Midtpunkt med adgang via en snoet brandtrappe og våben og ammunition placeret i et sikret kælderrum i en naboejendom.
Der har derfor i lang tid været ledt med lys og lygte efter et nyt hovedkvarter tættere på Lillebælt, hvor hovedparten af de civile opgaver foregår, og hvor der formentlig vil være mest brug for enheder til bevogtning af broerne i en eventuel krigssituation.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224