Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om Hjemmeværnskompagni Norddjurs

Om Hjemmeværnet
 
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision 
 
 • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
 • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
 • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
Om Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnet er opdelt i to Landsdelssregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Om Hjemmeværnskompagni Norddjurs
 
Vi er såkaldt områdekompagni, der er med til at løse hjemmeværnets kerneopgaver, som er bevogtning og støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund, herunder politiet.
 
Vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer.
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelsesog udviklingsønsker.
 
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
 
Værdi og ledelse:
Vi er en nystartet enhed, der gennem et højt uddannelsesniveau og en professionel indstilling sikrer at vore medlemmer, til enhver tid er i stand til at løse pålagte opgaver.
Vores ledelseskoncept er opbygget omkring troværdighed, ærlighed og gensidig respekt i kompagniet, samt i forhold til vore samarbejdspartnere.
 
Organisation
Som medlem en man sammen med 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper/tropper indgår i en deling på ca. 30 M/K. Kompagniet skal opstille 3 delinger, én kommandodeling, én politideling og én bevogtningsdeling.
 
Om Kommandodelingen
 
Delingens opgaver består i at styre / støtte de øvrige delinger, herunder:
 • Ledelse
 • Administration
 • Materiel
 • Signaltjeneste
 • Uddanelsesplanlægning
 • Skydeuddannelse
Opbygning:
 • Kommandoelement (ledelse)
 • Kommandogruppe (administration & signaltjeneste)
 • Forsyningsgruppe (materiel)
 • Uddannelsesstøttegruppe (uddannelse) 
Om Politidelingen
 
Delingens opgaver består i:
 • Støtte til politiet, herunder trafikregulering
 • General uddannelse i militære færdigheder, herunder skydning og førstehjælp.
Opbygning:
 • Delingstrop (Ledelse)
 • Tre politigrupper
Om Bevogtningsdelingen
 
Delingens opgaver består i:
 • Uddannelse og træning i militære færdigheder som kampsoldat, herunder:
  • Bevogtning / sikring
  • Overvågning
 • Støtte til hæren i forbindelse med øvelser og uddannelse
 • General uddannelse i militære færdigheder, herunder skydning og førstehjælp.
Opbygning:
 • Delingstrop (Ledelse)
 • Tre bevogtsgrupper

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224