Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Enhedsuddannelse

ENHUDD 6001, træner både den enkelte soldat, gruppen og delingen i at bevæge sig i de korrekte formationer, ved brug af de korrekte håndtegn, samt kommandoer.

21-09-2018

Enhedsuddannelse 6001, ved Hjemmeværnsdistrikt Fyn, 01/09-18 – 02/09-18

Der trænes klar til kamp, hvor formålet er at kontrollere gruppens våben og udstyr, samt at få fylde alle magasiner og lade geværet. Dernæst trænes sikret passage over vej, stillingskifte, delt spring i gruppe og samlet ildoverfald. Gruppen trænes i samlet ildoverfald i forhold til huske ordet AMAIFOKI og VOVS, her lægges der vægt på at gruppeføreren der skal kunne give klare og forstålige kommandoer til sin NK samt menige. Gruppeførerens opgave udføres ved at gennemgå AMAIFOKI. AMAIFOKI kan formuleres på følgende måde:

 

Indhold:

page15image3225093072
page15image3225111872

Eksempel:

Avertissement

page15image3225089488
"Klar til ildoverfald"
Mål "To fjendtlige infanterister om hvidt hus kl. 12"

Afstand

page15image3225206368
"100 meter"

Ildfordeling

page15image3225208352
"Standard ildfordeling" (og f.eks. "LSV 1+2 beskyder fjendtligt køretøj")
FOrmation  "Spredt orden i forhold til LSV 2 / mig"

Klarmelding

page15image3225236096
"Klarmeldinger til LSV 2 / mig"

Iværksættelse

page15image3225244544page15image3225245792
"LSV 2 ilden fri / ryk ud"

 

Efter kommando er givet af gruppefører, rykker gruppen ud i sine tildelte positioner og igangsætter ildoverfaldet. Begrundelsen for denne brug af AMAIFOKI, er for at kunne benytte VOVS i forhold til ildoverfaldets udførsel,

 

VOVS:

 

Velovervejet

Overraskende

Voldsomt

Samtidigt

 

Hvis ildoverfaldet udføres korrekt, kan gruppen skræmme fjenden til at tro der er flere kombattanter end bare en enkelt gruppe og derved få fjenden til at trække tilbage eller nedkæmpe denne.

 

Sikret passage over vej, trænes for at give gruppen mulighed for sikre hinanden, da gruppen udsættes for større fare ved krydset af vej. Denne trænes for at kunne sikre en hurtigt og sikker passage, som med tiden, kan fungere som en glidende bevægelse så gruppen ikke skal gøre holdt længere end nødvendigt.

 

Stillingsskifte, trænes for give gruppen mulighed for at kunne skifte stilling i tilfælde af at fjenden enten ændrer karakter, eller der opstår en forhindring i forhold til at bekæmpe fjenden. Under stillingsskifte lægges der igen pres på gruppefører der skal kunne træffe hurtige og fornuftige beslutninger for at sikre sin gruppes overlevelse og evne til at bekæmpe fjenden. Stillingsskifte udføres ud fra huskeordet KANÆFOSKI:

 

Kommando til ildens ophør"Hold inde"
Avertissement"Klar til stillingsskifte"

 

ste stilling og næste opgave

"Skovkant kl. 11, 100 meter", "Sikre DEL flanke mod nord"

 

Formation

"Enkeltkolonne, langs hegnet, bagom 3 GRP"

 

 

Støtte/sikring

"2 GRP sikrer fra lunden derovre (GF peger), 3 GRP støtter fra husene derovre"

(GF peger)

 

Klarmeldinger

"Klarmelding"

 

 

Iværksættelse

"Efter mig"

(hvor GF løber forrest og viser vejen).

 

Efter udført stillingsskifte fortsættes den opgave som gruppen er tildelt.

 

 

Uddannelsen afsluttes med handlebaner hvor de trænede aspekter testes, i sammenhæng med en forberedt handlebane, hvor der opstår forskellige situationer, som gruppen/delingen skal håndtere ud fra de kompetencer som de er blevet uddannet og trænet i.

NKGRP11 Stefan S
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring