Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

NK har ordet juni

Tiden er en interessant faktor – for nogle snegler den sig af sted og for andre brager den ud i intetheden og man må ofte slå op i diverse kalendere og systemer, for at se hvad tiden egentlig er gået med. For mit eget vedkommende – mest det sidste…

03-06-2016
NK HAR ORDET – JUNI2016
Af Michael Holm Madsen, premierløjtnant.
Næstkommanderende HVK ODH
 
Soldater – vær hilset!
 
 
Tiden er den ressource vi alle har, og vi har alle lige meget af den. Det er den eneste ressource, som der ikke kan differentieres. 24 timer har vi i døgnet – det gælder os alle sammen. Det interessante er, hvordan man så bruger de 24 timer i døgnet.
 

 24 timer er også, hvad man har skrevet under på man – som minimum – vil anvende med hjemmeværnet (HJV). Der skal dog på ingen måde være tvivl om, at man duer altså ikke som soldat, hvis man kun bruger 24 timer om året.  Derfor synes jeg, man i stedet for at tælle timer, skal tælle oplevelser, uddannelse og opgaveløsninger. Hvem kan med rette påstå at være en god soldat, hvis man møder gennemsnitlig 2 timer om måneden? Nej vel?!
 
2016 har indtil nu været præcis det hårde år, som jeg havde forventet. Hårdt, fordi det har og stadig vil kræve meget fra hver enkelt af os i HVK ODH. Der har været og vil fremadrettet i året komme – store aktiviteter, som vil stille store krav til os, til vores fremmøde og ikke mindst – til vores opgaveløsning. I skrivende stund er vi blot små 10 dage fra den store landsøvelse, som jeg har set frem til siden den blev søsat.
 
Her kommer den første ros til Jer! Det er ganske enkelt ikke mindre end fænomenalt, at vi i ODH kan stille med en hel deling  plus O-GRP til øvelsen. Det er fantastisk flot og jeg ved, at vores DF vil få en rigtig fed oplevelse med at skulle styre en hel DEL – at de alle så er fra eget KMP er bare ekstra fedt. Også GF vil få travlt til landsøvelsen… Der bliver ikke tid til at nusse, pylre og være slap på øvelsen – der skal styres, kommanderes og kontrolleres. Når vi er på – så er vi på…! Hygge kan vi gøre bagefter, hvor vi kommer til at bruge mange timer fremadrettet til at glædes over de oplevelser vi render på undervejs i øvelsen. Stærkt gået med den flotte tilmelding!
 
Tilmeldinger er noget vi alle skal blive meget bedre til at have fokus på. Når man arbejder i det militære system, så er tilmeldinger det vigtigste – for de danner baggrund for det økonomiske råderum vi kan uddanne efter. F.eks. er skydebanerne for 2017 allerede bestilt – fordi der er rift om dem – det betyder så også, at vi skal huske at støtte op omkring skydningerne. Alternativet er, at vi ikke får midlerne til at gennemføre de fede skydninger og det frygter jeg vil nedbringe kvaliteten i skydningerne og ikke mindst skytternes evner.
 

De politiske toner har igen i 2016 fyldt en del i gadebilledet – og ikke mindst på grund af den store flygtningestorm mod EU og DK. Om man er for eller imod EU er mig ligegyldigt – jeg kan blot konstatere, at EU’s ydre grænser ikke fungerer og tilstrømningen mod Europa fra særligt Syrien ikke synes at være til at kontrollere. Det giver naturligvis et øget pres på vore egne grænser – og med den politistyrke vi har, kan vi ikke opretholde en ordentlig kontrol over dem, som krydser grænserne samtidig med borgernes forventninger om et trygt samfund i en retsstat. Derfor har folketinget vedtaget, at HJV skal støtte politiet ved grænsevagterne således politiet kan udspare en væsentlig styrke for at løse de politimæssige opgaver der også foreligger.
Jeg skal ikke her trætte med løntrin, vagtruster, ansættelsesvilkår m.m. men blot henvise til, at man skal melde sig til at løse opgaven, såfremt man har mulighed. Der har allerede været afholdt infomøde – og er man interesseret, så kan man henvende sig til undertegnede, som så skal henvise til en, der ved mere om emnet J
 
Det skulle være på tegnebrættet, at distriktet skal opstille en beredskabsstyrke. De endelige detaljer er –  mig i øjeblikket – ukendte, så derfor vil jeg også være lidt varsom med at lave en regning uden vært. Jeg vil til gengæld love, at jeg straks informationerne rammer mig, vil sortere i relevante data og formidle disse videre til Jer. Indtil I har noget fra kommandovejen, så er det I måtte høre kun rygter – og vi handler ikke på rygter, men på fakta.
 
Fakta er, at vi har set os nødsaget til at aflyse kontroløvelsen i maj. Der var ganske enkelt for få tilmeldte, til at det ville være økonomisk og ikke mindst uddannelsesmæssigt forsvarligt. Det er jeg lidt skuffet over, men samtidig kan jeg have en forståelse for det, jeg antager er baggrunden – nemlig at der er mange store ting i 2016 og med en landsøvelse lige rundt om hjørnet, så er den prioriteret højere end kontroløvelsen. Jeg har kun min fornemmelse at have denne påstand i… alligevel er jeg lidt skuffet, fordi der igen har været anvendt en masse tid til møder, planlægning, overvejelser, bestillinger, lektionsplaner m.m. som viser sig at være spildt. Jeg vil gerne bede Jer – hver især – om at overveje grundigt hvor mange mandetimer, der går tabt hver gang en uddannelse må aflyses. Det er timer, som kunne være brugt hjemme hos familie og venner – men i stedet er anvendt til at skabe baggrund for en god kontroløvelse for Jer – og så er det spildt, når man er nødt til at aflyse. Bare tænk på mandetimerne – økonomien kommer oven i – og så er der politikkere der brokker sig og synes HJV skal spare. Det forstår man jo egentlig godt, når man ser, hvor mange timer og penge som tabes på aflysninger…
 
Aflysninger bliver forhåbentlig ikke et tema, når vi skal gennemføre gruppekonkurrencen på Midtfyn den første weekend i juli. ODH vil igen være repræsenteret på en af posterne (enkeltmandsfærdigheder) og forhåbentlig vil deltagerne i år vælge at blive lidt længere. Det plejer altid at være super hyggeligt og netop her, er der mulighed for at mødes på tværs af kompagnier og få nye venskaber med udenlandske enheder. Igen i år vil der være både tyske og svenske enheder.
 

Så kommer de to/tre helt store begivenheder i efteråret… Uge 39, som er den ”nye” multifunktionsweekend. Der skulle gerne være dukket et hæfte op fra distriktet, hvor I kan se, hvor fed en uge det bliver. Har I mulighed for at tage hele ugen – så gør det! Jeg håber selv, at kunne bruge hele ugen i Nymindegablejren. Altid en fornøjelse at være der…
Ugen slutter med vores feltøvelse – denne gang i fremmed territorium – så vi skal ikke bare stå og bevogte SVENNEKÆRGAARD. Nu er vi indsat i ukendt område – det stiller krav til vores uddannelse, snarrådighed og enkeltmandsfærdigheder. For HVK ODH er det kontroløvelse og efterfølgende får vi en tilbagemelding på, hvor vi var gode og hvor vi skal sætte ind rent uddannelsesmæssigt. Her får vi brug for alle mand (M/K). Dét er den vigtigste øvelse i den tre års cyklus vi arbejder med i HJV.
 
Efteråret finder også tid til vores traditionsrige skydelejr i HEVRING nær RANDERS. En weekend, hvor der skal optimeres på skydeuddannelserne således alle mestre det våben, som vi i en farlig situation kan være nødsaget til at anvende – og hvis vi anvender det – så skal det gøres rigtigt! Også denne weekend er det vores ønske, at I vil støtte op omkring disse skydninger – alternativet er, at vi ikke for lov at gennemføre dem mere, hvis der ikke er opbakning til det – for så er det for dyrt! Brug nu den enestående mulighed for at få nogle skydninger, som ikke kan gennemføres på den traditionelle langbane med 10 standpladser.
 
Jeg kan faktisk ikke begrænse min ros til Jeres engagement for at skabe sociale aktiviteter i rammen af MURERHUSET!! Det er en sand fornøjelse at se, hvordan man finder sammen med kort varsel for at grille, se film eller lave andre sociale aktiviteter. Det er skønt, at der er ildsjæle som gør en indsats for dette vigtige aspekt. Det er faktisk med til, at skabe sammenhold og det skal også være med til at fastholde, udvide og udvikle kompagniet. Det er desværre ikke altid, at undertegnede har tid til at deltage – men jeg garanterer Jer, at jeg følger med fra sidelinjen og glædes over at se, hvordan venskaber rykker tættere sammen og sammenholdet styrkes.
 
Her på forkanten til midten af året skal I alle have en stor tak for det bidrag I har givet. Tak fordi I har prioriteret at deltage i det fællesskab HJV giver og deltaget i de opgaveløsninger der er stillet til KMP. Jeg ser meget frem til det hektiske efterår sammen med Jer. I er – om nogle – årsagen til, at vi er det bedste KMP i distriktet. Tak for det! 
 
Slutteligt vil jeg ønske Jer alle sammen en dejlig sommer – og husk at passe på Jer selv og hinanden!
 
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring