Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

INFO-snak ved INFO-reol på INFO-møde

Julebrev 2015 - Knald på Odder

Hjemmeværnskompagni Odder blæser fremad, og har gejst og kampånd i geledderne.

25-01-2016
Så kan man vist roligt sige, at Hjemmeværnskompagni Odder er kommet i gang. Mere end 110 aktive medlemmer er vi lige nu. Og naturligvis er vi glade for den overvældende positive opbakning som kompagniet har fået, siden vi gik i luften for ikke ret mange måneder siden. Vi har fået rigtigt mange gode snakke med medlemmerne om deres ønsker og forventninger til fremtiden. Hovedformålet med disse uformelle snakke har været efter devisen, ”Hvad kan kompagniet gøre for dig”,,,og ikke; ”Hvad kan du gøre for kompagniet”. Vi skal være glade for vores funktion og arbejde, ellers mister vi arbejdsglæden, ejerskabet og fælleskabsfølelsen, og der skal vi ikke ud.
 
Aller første mål for kompagniet var at få kompagnilokalerne helt færdige. Køkkenet var næsten færdigt, der var blevet malet, og gulvene var også klare. Til gengæld manglede der indretning, alarmer, lys, inventar, og en masse småting. I skrivende stund skal kompagnichefen i morgen (mandag eftermiddag) ud efter masonitplader til afdækning på bordene til vores fremtidige våbenuddannelser. Så langt er vi med fremtidsplanerne.
Distriktet har været til kæmpe hjælp og støtte med bestillinger og indretning af lokalerne. Stille og roligt er tingene kommet til lokalerne, hvor vi så efterfølgende har været derhenne og sætte på plads, bore ting op på væggene, og planlægge fremtiden. Vi har blandt andet fået det store flotte pokal-og medaljeskab sat op, så alle kan se det, samt fået vasket og pudset alle de pokaler, som de ”gamle” kompagnier har haft. Vi skal jo værne godt om vores historie. I skrivende stund mangler der småting som komfur, emhætte, whiteboardtavler, køle- og fryseskab. Vi håber, at dette er på plads snarest muligt, og vores indtryk er, at det sker i nær fremtid. Ved køkkenet får vi et lounge-område, hvor man kan sidde og slappe af, få en kop kaffe, te eller vand, imens man hygger. Her skal ikke være arbejdsområde, men ren afslapning og restituering.
 
Udenfor på p-pladsen er der god plads til alle vores biler, og sørme om vi ikke også har fået vores helt egen flagstang på 10 m., så vi kan vise, at her bor VI. Nedenfor er der en kæmpe, virkelig kæmpe stor græsplæne med grønne områder/træer, hvor vi kan lave rigtigt megen uddannelse og træning, og tæt på os ligger der skove til en bette øvelse eller to. Alligevel ligger vores lokaler tæt på centrum, vi har ikke langt til supermarkederne, og heller ikke langt til de områder, hvor vi vil være at finde, når vi skal lave hvervearrangementer eller bare fortælle Odder, at vi er kommet til byen.
 
Allerede nu har vi haft de to første arrangementer i lokalerne. Vi inviterede til en kom-forbi-og-snak-aften, hvor chefen, næstkommanderende, skydelæreren og rekrutteringsofficeren (ROF) var skiftende tilstede. Lidt nervøs var vi dog, for om der kom nogle forbi, hvad ville reaktionen være parlodret.jpgfra medlemmerne osv., men nervøsitet kunne vi da glemme alt om, for der kom faktisk en del forbi til kaffe, julekage og en rigtig god snak om ønsker, rundtur i lokalerne, fremtidsplanerne og formålet med vores nye kompagni. Vores yngste gæst var kun få måneder gammel, men var en meget interesseret tilhører, og både snakkede med, uddelte smil, gylp (på ROF`en) og en lille smule gråd. Godt nok er vi et kompagni med store og alvorlige opgaver, men vi har ALTID tid til familien, og de er utroligt velkomne i vores kompagni, hvor det er muligt.

 
Vores kompagni skal både være et uddannelseskompagni, hvor vi modtager de nye medlemmer af Hjemmeværnet i Østjylland, vi skal være et bevogtningskompagni (som du kender det i dag), og så skal vi på sigt have en politideling til støtte for politiet i Århus. Derudover har vi lavet en senior-gruppe, hvor planen er, at seniorerne mødes enten hver eller hver anden måned omkring et selvvalgt tema. Det kan være foredrag, en udflugt, en lille uddannelse i førstehjælp eller hvad man nu kan blive enige om. Vi mener, at det er meget vigtigt, at bare fordi man runder senior-stadiet, så skal man ikke dømmes ude. Vi vil gøre alt for, at man beholder sin tilknytning til Hjemmeværnet, og man skal føle sig velkommen og agtet i kompagniet. Netop fordi man ikke er helt grøn længere, så besidder man en guldgrube af viden og erfaring, som vi gerne vil have givet videre til vores nye medlemmer i Odder. Derfor er vi netop her rigtigt glade for den støtte og interesse vores seniorer har givet til dette, og vi glæder os til at invitere til det første arrangement hen i januar måned, når julemaden har lagt sig, og nytårsparaderne er overstået. Der vil tilgå nærmere information, når vi skrider hen over julen.
 
Næste skridt er at få kompagniledelsen og befalingsmandskredsen organiseret og på plads. I løbet af februar vil en foreløbig AKOS være på plads. Det er en stor opgave, og der vil løbende komme aktiviteter på kalenderen. Herefter vil vi udsende AKOS til dig pr. brev, hvori vi også vil fortælle om, hvordan du tilmelder dig aktiviteter via hjv.dk. Har du ikke mulighed for at bruge en pc, så skal vi nok finde ud af det alligevel. I samme brev vil vi udsende en adresseliste over nøglepersonel i kompagniet, og hvilken gruppe du er enkadreret i. Da kompagniet er så nyt, som det er, vil det ikke kunne undgås, at der vil ske ændringer undervejs.
 
Alle veje fører til Odder, så målet skal vi nok nå.
 
Med disse ord ønsker Hjemmeværnskompagni Odder dig en glædelig jul og et godt nytår.
 
På kompagniets vegne.
 
KC Jan Johannsen.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring