Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Kompagnichef kaptajn Michael Hendriksen

Kompagnichefen har ordet

Terrorangrebet mod ”Krudttønden” i København den 14 FEB blev desværre udført med et stjålet hjemmeværnsvåben.
Det er ikke godt for Hjemmeværnet - set ude fra en del af den danske befolkning og ”de sædvanlige partier,” som straks vil afvæbne HJV.

23-03-2015
Helt klart er det et stjålet våben for meget, men det blev rent faktisk røvet fra et våbenskab for nogle år siden – våbenskabet var korrekt opsat efter datidens regler – og hvis du blev truet med en kniv, ville du jo nok også åbne dit våbenskab!
Som en følge af denne ulykkelige hændelse, har generalen egenhændigt besluttet, at alle med udleveret våben skal aflevere bundstykket inden den 31 MAR 2015 – foreløbigt for en ukendt periode.
Jeg og Forsyneren er startet – det gjorde vi den 11 MAR – og i skrivende stund mangler vi blot 5 stk.
Der går rygter om, at vi med tiden kan få en kammerlås på våbnet. Udspillet siger, at det så er KC, der skal have nøgle til alle låse, og det lyder unægtelig noget besværligt. Der er også en anden mulighed: at vi skal have elektroniske låse på våbenskabet, andre løsninger er også på tale – men uanset hvad, så går vi en temmelig besværlig periode i møde!
Det betyder så lige nu, at når du skal på skydebanen eller øvelse – så skal du kontakte Forsyneren for at få bundstykket udleveret – og det skal også afleveres igen efter endt brug!
Aflevering af bundstykke har givet en del uro i Hjemmeværnet rundt om i landet. Hærhjemmeværnsrådet, hvor Riis sidder, har lavet en udtalelse, der også bringes her i RønnePosten.
Som du også kan se på næste side, så har HVK RNN fået en skarp opgave uden våben – meld dig, så vi kan vise, at sådanne opgaver løser vi også i RØNNEkompagniet!
Vi ses på Alarmeringsøvelsen den 24-25 APR!
 
Michael Hendriksen,
KC HVK RØNNE
 
Hærhjemmeværnsrådet har den 13. marts 2015
afholdt ordinært rådsmøde på Ryes Kaserne i Fredericia
Hærhjemmeværnsrådet
 
Hærhjemmeværnsrådet drøftede blandt andet situationen i Hjemmeværnet som følge af beslutningen tidligere på ugen, om midlertidigt at inddrage bundstykkerne til de våben som Hjemmeværnets frivillige opbevarer i hjemmet.
 
Rådet tager beslutningen om inddragelsen af bundstykkerne til efterretning, og følger naturligvis Hjemmeværnsledelsens beslutning. Vi beklager samtidig, at
forudgående hændelser har gjort disse midlertidige foranstaltninger
nødvendige, og imødeser en snarlig afklaring i forhold til en langsigtet og permanent løsning for opbevaringen af Hjemmeværnets våben i hjemmet.
 
Som en frivillig, militær og væbnet organisation er Hjemmeværnet en vigtig del af det militære beredskab i Danmark, og vi ser os fortsat som en vigtig del af terrorberedskabet med relevante opgaver som støtte til politiet. Vi beklager derfor også, at der er frivillige i Hjemmeværnet, der har taget inddragelsen af
bundstykkerne som udtryk for mistillid til organisationen og dens evne til at kunne løse sine opgaver, og som konsekvens deraf har valgt at forlade Hjemmeværnet.
 
Hærhjemmeværnsrådet konstaterer, at der er sagt og skrevet meget om Hjemmeværnets interne forhold både i pressen og på sociale medier, og at mange af disse udtalelser desværre ikke er helt korrekte. Vi vil gerne bede om, at omtale af Hjemmeværnet sker på baggrund af korrekte fakta, og at det sker med den respekt, som den enkelte og organisationen fortjener.
 
Hjemmeværnets berettigelse som en frivillig, militær og væbnet organisation til støtte for Forsvaret, Politiet og Beredskabet er uomtvistelig. Vi er omstillingsparate, og vi har fulgt med tiden og tilpasset organisationen, uddannelserne og opgaverne. Hvis der kan gøres mere, for at sikre en bedre opbevaring af Hjemmeværnets våben i hjemmet, skal det naturligvis gøres.
Men det skal ske på en måde, så Hjemmeværnet også fremover kan yde støtten, og det skal ske med respekt for Hjemmeværnet som en beredskabsorganisation og for de frivilliges muligheder for at uddanne sig i støtten til Forsvaret, Politiet og Beredskabet.
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring