Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om os - Hjemmeværnskompagni Rosenborg Livjægerne

Oprettelsesparade på Kastellet
​​Fra kompagniets oprettelsesparade - august 2013

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​"GIV AGT!"

Hjemmeværnskompagni Rosenborg - Livjægerne ​(HVK ROB) er Hjemmeværnets eneste eksercitskompagni. Kompagniet består derfor af frivillige medlemmer, der er særligt udvalgt og særligt uddannet, så kompagniet med stort engagement, godt sammenhold og en professionel tilgang er i stand til a​​​​​​​​​t løse opgaver af såvel ceremoniel og beredskabsmæssig art for Hjemmeværnet og Totalforsvaret i ind- og udland.


Ceremonielle opgaver

HVK Rosenborg - Livjægerne løser primært opgaver for Hjemmeværnet og Totalforsvaret af ceremoniel og officiel karakter i Danmark, men har fx i det forgangne år også løst spændende opgaver i både England, Frankrig og Estland. Lignende opgaver er i vente.
Opgaverne herhjemme er lige så forskellige, som de er mange. Men fælles for løsningen af dem alle er, at kompagniet går til og løser opgaverne med seriøsitet og professionalisme. Et godt og konstruktivt samarbejde med Livgarden er med til at støtte op om dette.

 

Grøn og blå tjeneste

HVK Rosenborg - Livjægerne er i høj grad også et bevogtningskompagni med egen politideling, der med lige så stort engagement også bidrager til og deltager i beredskabs- og forsvarsmæssige opgaver og øvelser som en del af Hjemmeværnet og Totalforsvaret i Danmark. 
HVK Rosenborg - Livjægerne støtter dermed op om at sikre en effektiv og koordineret indsats af samfundets samlede ressourcer i forbindelse med kriser, katastrofer eller større hændelser. Hensigten er at opretholde vitale samfundsfunktioner og beskytte befolkningens liv og ejendom. 

 

Få en uddannelse der passer dig

Det overordnede fokus i kompagniet er rettet på fortsat udvikling af og dygtiggørelse i bl.a. eksercits, musik og ikke mindst militære færdigheder blandt kompagniets medlemmer. 
Som medlem af Hjemmeværnet får du en grundlæggende militæruddannelse, der stort set svarer til den, som værnepligtige får i forsvaret. Er du tidligere værnepligtig, behøver du derfor ikke tage denne uddannelse. Dog skal du gennem en kort omskoling til Totalforsvaret. 
Efter den grundlæggende uddannelse er der rige muligheder for at videreuddanne dig og tilegne dig færdigheder og ledelsesredskaber, som du også vil kunne gøre brug af i dit civile virke. 

 

Vi søger dig, hvis du vil være en del af os

For at blive en del af HJV Rosenborg - Livjægerne er det et plus, at du har interesse for og lyst til også at træne og dygtiggøre dig i eksercits og/eller have spillet et instrument før, så du har kendskab til noder, fx fra en bygarde, musikskole, musikkorps eller tilsvarende. Og så skal du være indstillet på at møde regelmæssigt op til vores træningsaftener. 
Vil du være med til at løse de mange spændende opgaver, som kompagniet står overfor, kræver vi således af dig, at du kan dine ting til punkt og prikke, og at du evner at handle og agere med militær anstand – gerne med et smil og lyst til socialt samvær og hygge også. 
 
Vi ser frem til at høre fra dig og til at byde dig velkommen i HJV Rosenborg - Livjægerne. Du finder kan finde vores kontaktoplysninger under "Kontakt os" - her >>>Om Hjemmeværnet​ 

Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.

 

Hjemmeværnets mission

Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.


Hjemmeværnets vision​ 

  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 

Om Hærhjemmeværnet 

Hærhjemmeværnet er opdelt i Totalforsvarsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR) og Eksercitskompagniet.
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i: 
  • Patruljetjeneste
  • Rydning af fyrværkeri
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Bevogtning af jernbaner
  • Trafikregulering
  • Infanteri
​​​​​​​​​​​​

 Ærmemærker


 Uniform - MTS M/11

HVK ROB Lt klar til kamp i ny MTS uniform.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring