Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er vi

________________________________________________________________________

Hærhjemmeværnskompagni Skjern er et område kompagni

Kompagniets ansvarsområde er den syd lig del af Ringkøbing/Skjern kommune med byerne Tarm og Skjern i centrum af ansvarsområdet.

Kompagniet deltager i løsningen af Hærhjemmeværnets opgaver, som er overvågning, bevogtning, støtte til politiet og totalforsvaret samt det civile samfund efter behov.

Kompagniet deltager også med personel i store landsdækkende opgaver, f.eks. store sportsarrangementer, kongresser og støtter også med personel i forbindelse med stormflodsberedskab og sneberedskab. Kompagniet leverer også soldater til internationale opgaver, hvor Hjemmeværnet deltager.

Derfor afholder vi løbende kurser, uddannelser og øvelser for at vedligeholde vore kompetencer.

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker, der gerne skal være udviklende, uddannende, udfordrende og underholdende.

 

Organisation

Opgaverne løses af medlemmer der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.

Som medlem er man sammen 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper danner en deling på ca. 30 soldater.

Kompagniet har 2 delinger og er formeret som en kommandodeling og en bevogtningsdeling.

 

Kommandodelingen


Består af ledelse og en række specialgrupper.

Kommandodelingens forskellige grupper leder, støtter og forsyner resten af kompagniet.

Delingens aktivitetsniveau varierer fra højt til middel, alt efter den enkeltes funktion.

 


 

1. Bevogtningsdeling

Er kompagniets mest alsidige deling med 3 grupper, hvor opgaverne kan være overvågning, sikring, kamp, og katastrofeberedskab, samt støtte til politiet og det øvrige forsvar. Delingens aktivitetsniveau varierer fra meget højt til middel afhængig af den enkeltes funktion.

 


2. Bevogtningsdeling

En operativ deling som primært arbejder med overvågning, sikring, kamp og katastrofeberedskab.​

 
 
 
 

Ledelsen

Kompagnichef KN Ole Hjort:
Har den overordnede ledelse af og ansvar for kompagniet.

Næstkommanderende PL John Lønborg Andersen:
Ansvarlig for kompagniets uddannelsesvirksomhed.

Kommandobefalingsmand MG Erik Jacobsen:
Ansvarlig for administration af personel og økonomi.

Rekrutteringsofficer MG Vagn Sloth Madsen:
Ansvarlig for ekstern kommunikation og hvervning.

Kontaktofficer LT Ernst Christensen:
Ansvarlig for intern kommunikation/information.​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224