Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er HVK Skjern

Hærhjemmeværnskompagni Skjern er et område kompagni.
 
Kompagniets ansvarsområde er den syd lig del af Ringkbing/Skjern kommune med byerne Tarm og Skjern i centrum af ansvarsområdet.
Kompagniet deltager i løsningen af Hærhjemmeværnets opgaver, som er overvågning, bevogtning, søttte til politiet og totalforsvaret samt det civile samfund efter behov.
 
Kompagniet deltager også med personel i store landsdækkende opgaver, f.eks. store sportsarrangementer, kongresser og støtter også med personel i forbindelse med stormflodsberedskab og sneberedskab. Kompagniet leverer også soldater til internationale opgaver, hvor Hjemmeværnet deltager.
Derfor afholder vi løbende kurser, uddannelser og øvelser for at vedligeholde vore kompetencer.
 
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker, der gerne skal være udviklende, uddannende, udfordrende og underholdende.
 
Organisation
Opgaverne løses af medlemmer der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse. 
Som medlem er man sammen 8-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper danner en deling på ca. 30 soldater.
Kompagniet 3 delinger, som er en kommandodeling, en infanterideling og en bevogtningsdeling.
 
Kommandodelingen.:
Består af ledelse og en række specialgrupper.
Leder, støtter og forsyner resten af kompagniet.
Delingens aktivitetsniveau varierer fra højt til middel, alt efter den enkeltes funktion.
 Infanteridelingen.:
Er kompagniets mest alsidige deling, med en række opgaver, som kan være militært og civilt relaterede. Delingens aktivitetsniveau varierer fra meget højt til middel afhængig af den enkeltes funktion.
 


Bevogtningsdelingen.:
Arbejder med overvågning, sikring, kamp og katastrofeberedskab. Delingen har højt aktivitetsniveau, da den er kompagniets beredskab og skal kunne stille med kort varsel.
 
 
 
 
Ledelsen.:

Kompagnichef Kaptajn Ole Hjort: 
Har den overordnede ledelse af og ansvar for kompagniet.
 
Næstkommanderende Premierløjtnant John Lønborg Andersen:
Ansvarlig for kompagniets uddannelssesvirksomhed.

Kommandobefalingsmand MG. Erik Jacobsen:
Ansvarlig for administration af personel og økonomi.

Rekrutteringsofficer Kaptajn Vagn Sloth Madsen:
Ansvarlig for ekstern kommunikation og hvervning.

Kontaktofficer Premierløjtnant Hardy Østergaard:
Ansvarlig for intern kommunikation/information.
 
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224