Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Hjemmeværnsmagasinet 1/2009: SSR tager endnu et trin op af rangstigen

SSR tager endnu et trin op ad rangstigen (HJK, marts 2009)

[HJK] Hjemmeværnskommandoen: Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har indgået samarbejdsaftale med Jægerkorpset og Søværnets Frømandskorps.

01-03-2009


Af Hjemmeværnskommandoen, Jesper Svenningsen.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jan S. Norgaard, ser med stor tilfredshed på, at samarbejdsaftalen mellem SSR, Jægerkorpset og Søværnets Frømandskorps nu er kommet på plads. ”Siden 2006, hvor SSR har fået uddannet og udsendt personel som personbeskyttere i Irak, har enheden arbejdet målrettet med at udbygge deres kernekompetencer til støtte for forsvaret. Jeg er meget stolt over, at SSR har opnået en professionalisme og så høj kvalitet, at de to korps nu ser SSR som ekstra kapacitet, som kan støtte dem ikke bare nationalt, men også i internationale operationer,” siger han og fortsætter. ”Man skal huske på, at SSR udelukkende består af frivillige hjemmeværnsfolk, og det vidner blot om, at har man viljen, kan man også nå de mål, man har sat sig.”

Cadeau fra Frømandskorpset
Chefen for Søværnets Frømandskorps, kommandørkaptajn Mogens Christens, udtalte for nylig til Berlingske Tidende og bladet Feltpost, der udgives af Totalforsvarsregion København: ”Senest med baggrund i vores erfaringer fra øvelsen DANEX08 forudser jeg, at Frømandskorpset vil kunne trække på operativ støtte fra SSR i forbindelse med fremtidige internationale operationer. Under øvelsen har SSR vist, at det kan være en god kapacitet i forbindelse med rekognosceringsopgaver, som også er en af Frømandskorpsets opgaver, så der kan de bestemt give os en ekstra kapacitet.”

Professionelle frivillige
Hidtil har samarbejdet baseret sig på større øvelser så som DANEX, så udsigten til en mulig fælles international indsættelse mindsker ikke kravene til SSR: "Opgaverne vil hovedsageligt være patruljeog stabsopgaver. Det er selvfølgelig nødvendigt med fælles øvelser for at holde niveauet, men vi skal selv sørge for altid at levere 100 procent. Fremover vil vi hele tiden blive set an, så selv om SSR består af frivillige, skal vi have en meget professionel tilgang til vores opgaver," siger chefen for SSR, kaptajn Morten Rask.

Succes med nyt optagelsesforløb
Forud for det høje niveau ligger både vilje og mange timers hård træning. Minimumskravet for frivillige i hjemmeværnet er 24 timer per år, men de frivillige i SSR bruger i gennemsnit 25-35 døgn om året på øvelser, afhængig af job og familieforhold. Morten Rask er glad for anerkendelsen og kan også notere en fremgang i optagelsen af nyt personel til kompagniet. ”Tidligere har enheden gennemført et årligt optagelsesforløb, der primært baserede sig på ”Select-out”. Dette er nu ændret til et ”Trainin”-forløb, hvor den enkelte aspirant lærer de krævede færdigheder, før han skal bevise sit værd i en kontrolfase, patruljeugen,” siger han og fortsætter: ”Fra vi ser en aspirant første gang på fortesten, til han kan være igennem patruljeugen, er der kun tre måneder. Det er en intensiv periode, hvor han på tre uddannelsesmoduler lærer det basale håndværk i patruljetjenesten. Først under de endelige prøver på patruljeugen opstår der frafald.” Da de endelige prøver ikke er blevet
ændret, er det tydeligt, at det ændrede indlæringsforløb op til patruljeugen virker efter hensigten. Den enkelte ansøger skal heller ikke vente op til et år på at give sig i kast med udfordringerne, da der nu gennemføres optagelsesforløb både forår og efterår.

FAKTA
SSR er hjemmeværnets nationale specialenhed bestående af frivilligt personel fra hele landet. SSR er specialiseret i rekognoscering og informationsindhentning under krævende taktiske forhold. Frem til den 1. januar 2007 hed enheden Patruljekompagniet HOK, og SSR er fortsat Forsvarets og Hjemmeværnets eneste patruljekompagni i militær forstand.
Du kan læse mere om SSR på: www.ssr.dk


Kilde: Denne artikel er forfattet, godkendt og udgivet af Hjemmeværnskommandoen.
Artiklen er bragt første gang i Hjemmeværnsmagasinet nr. 1, Marts 2009.


---
Samarbejdsaftalen omkring SSR støtte til Jægerkorpset og Frømandskorpset blev formaliseret i 2008 af Forsvarskommandoen, omtalt af Forsvarschefen, og justeret igen i en opdateret samarbejdaftale i starten af 2013 udfærdiget af Forsvarskommandoen.

Nøgleord:

FKO, SOE, VFK, SOKOM, Specialoperationskommandoen, FKP, JGK, Patrulje, PTR, PTRKMP, Patruljekompagniet, HOK, HST

 

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224