Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Patruljekompagni/HOK (SSR)
​Patrujekompagniet HOK anno 2002 - Foto: Erik Refner

Hjemmeværnskommandoen: Landsdækkende patruljekompagni

Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando er hjemmeværnets eneste underafdeling med hele Danmark som operationsområde. Nu starter opstillingen af patruljer vest for Storebælt.

01-02-2002

Af Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnsbladet nr. 1 2002 - Temassider om Patruljekompagniet (side 12 og 13):

Landsdækkende patruljekompagni

Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando er hjemmeværnets eneste underafdeling med hele Danmark som operationsområde. Nu starter opstillingen af patruljer vest for Storebælt.

Artikel i Hjemmeværnsblad nr. 1 - februar 2002 – side 12
To operative delinger
Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando skal have kapacitet til at operere indenfor kommandoens operationsområder, det vil sige over hele landet.
”Patruljekompagni/HOK skal derfor udvide kapaciteten med yderligere to operative delinger vest for Storebælt. De to nye delinger skal være en fuldt integreret del af Patruljekompagni/HOK. ” siger chefen for Hjemmeværnsstaben, oberst I. H.. Sørensen.
Hovedopgaven vil fortsat være fjernopklaring og indhentning af taktiske efterretninger til rådighed for Hærens Operative Kommando, men Hjemmeværnskommandoen lægger vægt på, at enheden også udvider sin offensive kapacitet og evnen til at blive indsat overalt i landet.

Placering af enheder
Patruljekompagni/HOK vil fortsat være administrativt underlagt Hærhjemmeværnsdistrikt Rygvangen og have domicil i Nordsjælland. De to nye delinger vest for Storebælt vil blive støttet af de lokale Hærhjemmeværnsdistrikter, som dækker henholdsvis Aalborg og Fredericia, hvor delingerne placeres på længere sigt. Delingernes centrale placeringer i de to vestlige lokalforsvarsregioner sker af hensyn til tjenestens praktiske gennemførelse og har ingen operativ baggrund. Delingerne vil være operativt underlagt Patruljekompagni/HOK.

Ansøgere fra hele landet
Enheden har tidligere udelukkende været operativt knyttet til det østlige Danmark og har kun optaget personel fra Sjælland og øerne.
Rekrutteringsgrundlaget ændres nu, så det fremover vil være muligt at søge optagelse i Patruljekompagni/HOK, selv om man ikke bor på Sjælland.Den orginale artikel fra Hjemmeværnsblad nr. 1 februar 2002 - "Tema om Patruljekompagniet"

Artikel i Hjemmeværnsblad nr. 1 - februar 2002 – side 12
Fakta om patruljekompagni/HOK
Det langvarige arbejde for hæren og de særlige operative opgaver har sat sit tydelige præg på enhedens udvikling og aktiviteter.

Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando er en fjernopklaringsenhed. Den består af frivillige hjemmeværnspersonel, der er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til at operere i længere tid i et af fjenden behersket område.
Patruljekompagni/HOK er opstillet af hjemmeværnet til rådighed for Hærens Operative Kommando. Enheden var tidligere under Østre Landkommando. I januar 2000 blev kompagniet underlagt Hærens Operative Kommando.

Opgave: Fjernopklaring
At Patruljekompagni/HOK er et fjernopklaringsenhed betyder, at kompagniet har kapacitet til at indsætte og monitorere et antal patruljer flere hundrede kilometer inde i fjendtligt behersket område i op til 10 døgn uden støtte. Indsættelsen og exfiltrationen kan ske til lands, vands og i luften.
Patruljerne indsættes primært som efterretningspatruljer, men har også en offensiv kapacitet.
Udover gode patruljemæssige, feltmæssige og taktiske færdigheder kræver opgaven især specialuddannelse i infiltrationsmetoder, fjernkending og signaltjeneste.
Patruljesanitetsuddannelsen er også nødvendig på grund af opgaven. Den behandling, som patruljen selv kan iværksætte, kan være den eneste, som en såret vil modtage i flere dage.

Tjeneste i ind- og udland
Uddannelses- og øvelsesaktiviteterne i Patruljekompagni/HOK er ganske omfattende, afhængig af den enkeltes funktion, og vil typisk strække sig over 25 dage om året eller mere.
Uddannelsen af enhedens personel sker på hjemmeværnets og forsvarets skoler, på NATO-skoler og ved specialenheder i ind- og udland.
Øvelserne foregår oftest i samarbejde med hjemmeværnets og forsvarets enheder, og i udlandet sammen med NATO-enheder.
Seneste store øvelse i Danmark var Mister Maki 2001.
Udover at indsætte egene operative patruljer opstillede Patruljekompagni/HOK fjendestyrkens hovedkvarter og indsatte og monitorerede 25 patruljer fra hjemmeværnet, hæren og udenlandske specialstyrker på over 50 missioner i tid og rum. Det var en meget krævende og lærerig øvelse, hvor ikke mindst kompagniets stab fik rutine i procedurer og erfaringer.
Instruktørvirket er også en stor del af tjenesten ved Patruljekompagni/HOK. Enhedens specialister underviser hjemmeværnet, forsvaret og udenlandske enheder.
Mest kendt i hjemmeværnsregi er instruktørvirket på patruljespecialistuddannelsen ved Lokalforsvarsregion København.


Artikel i Hjemmeværnsblad nr. 1 - februar 2002 – side 13
Hårdt udskilningsløb
Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando stiller store krav til fysik og orienteringskundskaber. Mange springer fra under vejs, fordi de ikke tror nok på sig selv.

Inden man kan søge det ni dage lange optagelseskursus til patruljekompagniet/HOK, skal de uddannelsesmæssige og fysiske forudsætninger være på plads.
Både på fortræningen – cirka to en halv måned før selve optagelseskursus – og på testweekenden – cirka en måned før – vil den enkelte blive kontrolleret med henblik på indstilling til deltagelse på optagelseskursus i midten af september. Hvis kravene ikke opfyldes tilfredsstillende, afgår aspiranten fra kursus.
Fortræningen i juni har til formål at sikre, at ansøgeren er 100 procent klar over de kontrolpunkter, han vil blive vurderet på under testweekenden i midten af august.
De fysiske og orienteringsmæssige krav skal først være endeligt på plads ved testweekenden, men hvis det vurderes, at træningstilstanden er så ringe, at kravene ikke kan honoreres de cirka to en halv måned senere, vil ansøgeren ikke blive indkaldt til testweekenden.
Premiereløjtnant Aage Pinnerup, næstkommanderende ved Patruljekompagni/HOK, står for optagelseskursus. ”Hvis det ikke er sandsynligt, at ansøgeren kan opnå det nødvendige træningsniveau til testweekenden, vil jeg allerede under fortræningen bede ansøgeren om at bruge et år ekstra på sin forberedelse, inden han søger igen. Vi har tidligere givet ansøgeren et tilbud om frivillig ekstratræning, men det har vi simpelthen ikke tid til mere. Det er op til den enkelte at få uddannet sig fagligt, fysisk og inden for orienteringslære. Især orientering i mørke er der mange, som falder fra på. Det er kun cirka 20 procent af ansøgerene, som gennemføre optagelseskursus. Men det er ikke umuligt. Mange af d, som falder fra, kunne godt have gennemført, hvis de selv troede på det, ” siger Aage Pinnerup.

Bliver ved egen enhed
Alle ansøgere skal være medlem af hjemmeværnet, have en grundlæggende infanterimæssig uddannelse og være befalingsmandsuddannet inden testweekenden i august. Derfor henviser Patruljekompagni/HOK mange interesserede med og uden værnsbaggrund til det lokale Hærhjemmeværn.
Det er formålet, at ansøgere så vidt muligt skal forblive aktiv ved sin egen enhed og gennemføre de nødvendige kurser der. Først når optagelseskursus er bestået overføres ansøgeren til Patruljekompagni/HOK. ”Da en stor del falder fra undervejs i optagelsesforløbet, er det vigtigt, at ansøgeren er solidt forankret i en aktiv lokal hjemmeværnsenhed, så ansøgeren kan fastholdes i hjemmeværnet, ” siger chefen for Patruljekompagni/HOK, kaptajn Johan Teytaud. ”Derfor har vi brugt meget tid på at finde en model, hvor ansøgeren tager sin forudsætningsuddannelse lokalt. ”

Fordel for 3000-mandsstyrken
Ved et Hærhjemmeværnsdistrikt er det infanteridelingerne i 3000-mandsstyrken, som har fået gavn af interessen for Patruljekompagni/HOK. Ansøgerne har ofte en værnsbaggrund og skal ellers have en grundlæggende infanteriuddannelse, og derfor giver det god mening at udnytte deres potentiale i infanteridelingerne.
Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Rygvangen, oberstløjtnant I. K. Mortensen, finder, at det er en fornuftig måde at holde kontakten til medlemmet. ”Hvis ansøgeren fortsat føler sig velkommen i sin gamle underafdeling, vil han naturligt vende tilbage hertil, hvis enten vingerne ikke kunne bære, eller efter endt tjeneste i Patruljekompagni/HOK, ” siger han og fortsætter: ”Set fra distriktets synspunkt har samarbejdet med Patruljekompagni/HOK også været en fordel. Vi har i de seneste år oplevet en afledt effekt på 20 medlemmer til vores underafdelinger”.


Artikel i Hjemmeværnsblad nr. 1 - februar 2002 – side 13
Testweekend
På testweekenden skal følgende prøver gennemføres:
- 3 Bronzecirkler på max. 12 minutter iført træningstøj.
- 2.400 meter løb på max. 12 minutter iført kampuniform og kampstøvler M/58
- Gennemføre 2 x 20 kilometer march. Hver march skal gennemføres på max. 3 timer og 50 minutter iført kampuniform og støvler M/58 med 25 kilo oppakning (våben, basis, rygsæk).
- Et dagsorienteringsløb på 10 kilometer.
- Svømning: 300 meter. Undervandssvømning: 15 meter. Dykning: 3,5 meter.
- Skriftlig orienteringsprøve
- Førstehjælpsprøve (handleprøve).
- Samarbejds- og selvtillidsøvelser.
Til fortræningsweekenden skal ansøgeren demonstrer sandsynligheden i, at kravene på testweekenden kan gennemføres.
For yderligere informationer om de enkelte prøver se ”Anvisninger for fysisk træning” HVS 900-100-14 eller www.patruljekompagniet.dk​


Se orginal artikel fra Hjemmeværnsblad nr. 1 februar 2002


------------------------------------------------------------------------------------------------
Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando (PTRKMP/HOK) skiftede navn den 1/1-2007 til Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR). 
Læs mere om SSR: www.ssr.dk 


Læs mere om Patruljekompagniet (nu: SSR): 

Artikel om SSR historie og kapaciteter, af Chefen for SSR, bragt i magasinet Kentauer, 2018: Tiden brugt på rekognoscering er sjældent spildt "


Historien om SSR Fakta

Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando (PTRKMP/HOK) skiftede navn den 1/1-2007 til Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR)

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224