Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Nordisk samarbejde

Nordisk Stævne HIST

Historikergruppen ved Hjemmeværnskompagni Stevns holdt den 2. februar 2023 årets første møde.

07-02-2023

​Af Hans A. Hansen

Der findes flere hundrede breve/skrivelser og lige så mange billeder, der helt klart beskriver og belyser dette samarbejde, som har været meget udbytte- og lærerigt for begge parter.

Starten blev grundlagt den 13. juni 1962, hvor de nordiske hjemmeværnschefer holdt møde hos chefen for det svenske Hjemmeværn i dennes sommerhus i Västmanland. Her blev de efter opfordring fra den stedlige kompagnichef Bertil Gybrant enige om, at det skulle forsøges at etablere et samarbejde med et dansk Hjemmeværnskompagni.

I Danmark var det Hjemmeværnskompagni 5316 med kompagnichef Aksel P. Hansen (i dag Hjemmeværnskompagni Stevns) i Sverige var det Kolbäcks hemvärnsområde 4810, hvor Bertil Gybrant var chef (i dag Västmanlands Hemvärnsbataljon), der blev valgt til at starte og udbygge dette samarbejde.

Fra svensk side blev kontakten til Danmark overladt til chefen for 4810, Bertil Gybrant, der skrev til den Danske Hjemmeværnschef, Generalmajor P. Digmann som lod kontakten gå til Hjemmeværnsregion V. der sendte denne til Hjemmeværnsdistrikt Midtsjælland som valgte det største kompagni i Distriktet, Hjemmeværnskompagni 5316, på Stevns.


Efter en del møder omkring dette sagde 5316, ja til at deltage i disse stævner, og der blev etableret direkte kontakt til Sverige mellem Aksel P. Hansen og Bertil Gybrandt.I juli måned 1963 kom den svenske kompagnichef Bertil Gybrandt samt næstkommanderende Bengt Andersson begge med familie på besøg/ferie på Stevns. Der blev afholdt flere møder mellem de svenske gæster og staben for 5316. Således lærte man hinanden at kende, og et grundlag for stævnerne blev aftalt.


ea - Indbydelse-program fra Sverige 17. januar 1964.jpg

Det første Nordiske Stævne blev gennemført i Sverige i dagene 26. juni - 29. juni 1964.Dette stævne blev starten på snart 60 års Nordisk Hjemmeværnssamarbejde.
Historikergruppen vil i de kommende måneder arbejde sig gennem de mange ”besøg”, hvor de flere hundrede breve/skrivelser og billeder skal scannes og gemmes.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring